| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Second Congress of Cardiology and Angiology of Bosnia & Herzegovina
ZNAČAJ KARDIOVASKULARNIH OBOLJENJA JUČER, DANAS I SUTRA U BiH I SVIJETU SA POSEBNIM OSVRTOM NA ZEMLJE U TRANZICIJI
E. Raljevic, A. Smajkic, M. Dilic, I. Jokic
 

Evropske zemlje sa najvećim (slika 1.) i najmanjim (slika 2.) mortalitetom KVO, KSO i moždanog udara kod muškaraca starosti 45 – 74 godine << nazad na stranicu.

 

 slika 1.
 slika 2.
<< nazad

 

Drugi kongres kardiologa i angiologa Bosne i Hercegovine
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.