| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Ishemična neuralna kaskada – rapidna neuralna smrt morfološki karakterizirana nekrozom

Uvod
Cilj
Ishemična kaskada

Zaključak

Autori

K. Dizdarević , K. Čustović , M. Omerhodžić , M. Ibralić , J.Đelilović

Zaključak

Neuralna ishemično - hipoksična smrt se može javiti putem nekroze ili apoptoze. Nekroza je brza smrt koja nastaje kao rezultat alteracije u jonskoj hemostazi, dok je apoptoza odgođena smrt nastala kao posljedica aktiviranje genetskog intrinzičkog ćelijskog programa. Iako su morfološki različiti, ovi mehanizmi su u suštini jedan jedinstveni kontiunuum neuralnog odumiranja, te ih treba posmatrati kao dva odvojena fenomena samo u kontekstu predominacije faktora koji leže u njihovoj osnovi. Poslije hipoksično - ishemičnog neuralnog zbivanja, prvobitno se javlja promjena u jonskoj hemostazi, a tek nakon toga slijedi ekspresija pro- i anti-apoptotičkih gena koji determiniraju dalju sudbinu neurona i njihovu eventualnu podložnost fenomenu apoptoze. Brza neuralna smrt nastala kako rezultat ishemiččne kaskada involvira brojne procese. Među njima ključno mjesto pripada smanjenju količine operativnog ATP-a, kao i porastu intracelularnog kalcija do toksičnog nivoa. Model brze neuralne smrti putem nekroze ima kaskadnu evoluciju, te svaki pojedinačni događaj djeluje kao stimulus koji pokreće novi događaj, odnosno determiniran je predhodno započetim događajem, pri čemu se čitav proces odvija sukcesivno, zakonito i predvidljivo.

Autori

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.