| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

M.Omerhodžić et al. PRISTUP RADIOLOŠKOJ DIJAGNOSTICI PUTEM PERSONALNIH RAČUNARA

Dosadašnji Savremeni
Prikazivanje 1. Vizuelizacija na jednome ekranu
2. Snimanje na filmu
· Vizuelizacija na radnim stanicama i
PC-ima mnogih korisnika
Analiza

1. Na radnoj stanici CT aparata
2. Na negatoskopu

· Analiza na radnim stanicama i PC-ima mnogih korisnika
Pohranjivanje 1. Filmoteka
2. MOD
(magnetni optički disk) - rijetko
· MOD - uobičajeno
· CD
· Streaming trake
· Jazz
· Zip
Prijenos slike 1. Ručno
2. Poštom
· LAN
· Telefonske linije
· Internet.

Dosadašnja i savremena praksa i način: prikazivanja, analize, arhiviranja i prijenosa slike na daljinu.

 

<< Nazad Dalje >>
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.