| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk


M.Omerhodžić et al. PRISTUP RADIOLOŠKOJ DIJAGNOSTICI PUTEM PERSONALNIH RAČUNARA

Snimci dobijeni tokom radiološke dijagnostike zahtijevaju sistem koji obezbjeđuje njihovo:

a) prikazivanje (vizuelizacija),
b) analizu (obrada),
c) pohranjivanje (arhiviranje),
d) prijenos na daljinu.

Radiološki sistem za komunikaciju i arhiviranje slika poznat je kao PACS ( Picture Archiving and Communication Systems). Njegova cijena koštanja je znatna.

- Postoje već gotovi i lahko dostupni softwar-i koji omogućavaju prikaz digitalne slike sa radioloških aparata, na personalnim računarima. Pomenuti softwar-i slike, urađene u DICOM formatu na aparatima sa UNIX ili dugim operativnim sistemima, čine preglednim i dostupnim na Windows operativnim sistemima, pod kojima uglavnom rade personalni računari kod nas.

 

<< Nazad Dalje >>
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.