| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
 
M. Omerhodžić et al. PRISTUP RADIOLOŠKOJ DIJAGNOSTICI PUTEM PERSONALNIH RAČUNARA
       


CT aparat  

digitalna slika

laserska kamera

foto aparat

 CT aparat  proizvodi digitalnu sliku na kompjuteru. Laserskom kamerom se ta slika prenosi na film. CT film se  posmatra na negatoskopu. Fotoaparatom se prenosi na foto-film, zatim na fotografiju. Fotografija se skenira i  poprima ponovo digitalni oblik, podesan za prikaz na personalnom računaru.

 


PC   
digitalna slika skener film i fotografija
 Vrijeme potrebno za ovaj  proces iznosi oko 5 h
 
 
<< Nazad Dalje >>
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.