| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
M. Omerhodžić et al. PRISTUP RADIOLOŠKOJ DIJAGNOSTICI PUTEM PERSONALNIH RAČUNARA

  
  Pristupom radiološkoj dijagnostici putem personalnih računara
  (PC- personal computer) ostvaruju se:

  • Uštede u novcu
  • Uštede u vremenu i
  • Postižu bolji rezultati PC omogučava prikaz i arhiviranje određenog foramta slika. Da bi se slika iz CT skenera (CT- kompjuterizirana tomografija) prikazala na personalnom računaru moralo se proći mnogo koraka koji su podrazumijevali...
 
<< Nazad Dalje >>
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.