| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Sažetak
Abstract
Historijat
Nomenklatura virusa

Osobine viriona i genoma
Klinička heterogenost
Imunitet
Epidemiologija
Patogeneza
Klinička slika
Dijagnostički testovi
Hepatitis C i karcinom
Terapija
Prevencija

Zaključak
Literatura
Adresa autora

HEPATITIS C
Lačević Nadir, Vanis Nenad, Bratović Ismet
Klinika za gastroenterohepatologiju, KCU Sarajevo
Medicinski žurnal 1998; 4(2):126-132

ZAKLJUČAK

Bez obzira na epidemiologiju akvizicije HCV infekcije, kronicitet prati akutni hepatitis C u oko 50% bolesnika. Štoviše, kod bolesnika sa hepatitisom vezanim za transfuziju pračenih 10 godina, progresija u cirozu je registrirana u 20% bolesnika. Čak i u grupama dobro kompenziranih pacijenata sa kroničnim hepatitisom C (bez komplikacija kronične jetrene bolesti i sa normalnom sintetskom funkcijom jetre), prevalenca ciroze može biti i do 50%. (2) Veliki broj oboljelih od hepatitisa C je ustanovljen medju asimptomatskim bolesnicima koji nisu imali povijest akutnog hepatitisa C kao npr. u ispitivanjima davalaca krvi ili kao rezultat rutinskih testova krvi. Vrijednost terapije Interferonom u indukciji prolongirane remisije bolesti moguće je poboljšati na 3 načina:

  • produženjem terapije za 6 - 12 mjeseci da bi se reducirali relapsi;
  • kombiniranjem Interferona sa Ribavirinom da bi se reducirao broj izostanaka ranog odgovora na terapiju kao i relapsi bolesti nakon okončane terapije Interferonom;
  • uvodjenje terapije visokim dozama Interferona.

    Rad na prevenciji infekcije putem vakcinacije ili davanjem imunoglobulina otežava činjenica da virus hepatitisa C pokazuje osobinu genetske rasutosti, sa velikim varijacijama u subtipovima i izolatima virusa.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.