| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Sažetak
Abstract
Historijat
Nomenklatura virusa

Osobine viriona i genoma
Klinička heterogenost
Imunitet
Epidemiologija
Patogeneza
Klinička slika
Dijagnostički testovi
Hepatitis C i karcinom
Terapija
Prevencija

Zaključak
Literatura
Adresa autora

HEPATITIS C
Lačević Nadir, Vanis Nenad, Bratović Ismet
Klinika za gastroenterohepatologiju, KCU Sarajevo
Medicinski žurnal 1998; 4(2):126-132

KLINIČKA SLIKA VIRUSNOG HEPATITISA C

Inkubacioni period je 1 do 5 mjeseci (prosječno 45 do 60 dana). Većina pacijenata nema manifestnu sliku akutnog virusnog hepatitisa C. Pacijenti sa prisutnom kliničkom slikom, koja se ne može razlikovati od slike hepatitisa A ili B niti u jedne individue, imaju oskudnu simptomatologiju: groznica, anergija, mučnina, povraćanje, abdominalni diskomfort i žuticu (ikterične sklere, kožu i taman urin). Tendenca za perzistiranjem abnormalne razine aminotransferaza je najočitija osobenost hepatitisa C. 50-70% pacijenata (kod HBV infekcije manje od 10%) će razviti kronični, long-term hepatitis C i kao njegovu posljedicu jetrenu cirozu sa komplikacijama. (4). Tijekom bolesti, kod pacijenata postoji značajna fluktuacija u razini serumskih amninotransferaza sa periodima u kojima je razina enzima povišena, a koji se izmjenjuju sa periodima referentnih ili skoro referentnih razina enzima.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.