| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Sažetak
Abstract
Historijat
Nomenklatura virusa

Osobine viriona i genoma
Klinička heterogenost
Imunitet
Epidemiologija
Patogeneza
Klinička slika
Dijagnostički testovi
Hepatitis C i karcinom
Terapija
Prevencija

Zaključak
Literatura
Adresa autora

HEPATITIS C
Lačević Nadir, Vanis Nenad, Bratović Ismet
Klinika za gastroenterohepatologiju, KCU Sarajevo
Medicinski žurnal 1998; 4(2):126-132

HISTORIJAT

Već više decenija je poznato da veliki broj oboljenja hepatitisa, posebno onih prenesenih krvlju, nisu izazvani hepatotropnim virusima A i B, u to vrijeme jedinim poznatim. Od 1975 godine skupina nepoznatih uzročnika hepatitisa označava se kao "non-A non-B hepatitis". 1989 godine kloniran je virusni genom jednog od uzročnika non-A non-B hepatitisa i nazvan "hepatitis C virus" (HCV). (4, 29)

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.