| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Sažetak
Abstract
Historijat
Nomenklatura virusa

Osobine viriona i genoma
Klinička heterogenost
Imunitet
Epidemiologija
Patogeneza
Klinička slika
Dijagnostički testovi
Hepatitis C i karcinom
Terapija
Prevencija

Zaključak
Literatura
Adresa autora

HEPATITIS C
Lačević Nadir, Vanis Nenad, Bratović Ismet
Klinika za gastroenterohepatologiju, KCU Sarajevo
Medicinski žurnal 1998; 4(2):126-132

GENETIČKA HETEROGENOST :
tipovi, subtipovi i kvazispecijesi


HCV genom je visoko heterogen. Najstalnija regija genoma je dio 5' NC regije i terminalna 3' NC regija. Najstalniji region u ORF je kapsidni gen. Nasuprot tomu, najheterogeniji dio genoma su geni koji kodiraju proteine omotača. 5' kraj E2 gena je najheterogenija regija uopće, stoga je nazvana "prva hipervarijabilna regija" (HVR1). Nekoliko sojeva ima drugu hipervarijabilnu regiju na mjestu 3' HRV1. HRV1 je sačinjena od približno 90 nukleotida (30 amino kiselina), i za nju se vjeruje da je glavni neutralizirajući epitop na HCV: njena heterogenost se čini kao rezultat selektivnog učinka humoralnog imunog sustava domaćina. (2, 7, 13) Na osnovi svoje genetske heterogenosti, HCV sojevi mogu biti diferencirani u glavne skupine nazvane tipovi ili genotipovi (ranije klasificirane kao zasebni specijesi) virusa. Unutar tipova, izolirani HCV su grupirani u brojne subtipove. Konačno, pojedinačne izolirane viruse sačinjavaju heterogene populacije viralnih genoma koje čine "kvazispecijesi" ili "rojevi", usko srodnih ali različitih virusa. Neki genotipovi HCV izgleda da su geografski ograničeni; drugi imaju širu distribuciju po svijetu. Ekstenzivne genetičke analize HCV pokazale su hijerarhijsku klasifikaciju izoliranih virusa u tipove, subtipove te izolate na neki način vještačkom te da zapravo virusi egzistiraju kao kontinuum genetske rasutosti. (7, 13) Kategorija Identičnost sekvenci (%) Tip (Species) 66-69 Subtip 77-80 Izolat 91-95 Kvazispecies > 98 Tabela 1. Genetička varijabilnost virusa hepatitisa C (7)

Kategorija Identičnost sekvenci (%) Tabela 1.
Genetička varijabilnost virusa hepatitisa C (7)
Tip (Species) 66-69
Subtip 77-80
Izolat 91-95
Kvazispecies > 98
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.