| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Sažetak
Abstract
Historijat
Nomenklatura virusa

Osobine viriona i genoma
Klinička heterogenost
Imunitet
Epidemiologija
Patogeneza
Klinička slika
Dijagnostički testovi
Hepatitis C i karcinom
Terapija
Prevencija

Zaključak
Literatura
Adresa autora

HEPATITIS C
Lačević Nadir, Vanis Nenad, Bratović Ismet
Klinika za gastroenterohepatologiju, KCU Sarajevo
Medicinski žurnal 1998; 4(2):126-132

DIJAGNOSTIČKI TESTOVI HEPATITISA C

Dijagnostika hepatitisa C podrazumijeva dijagnozu samog virusa hepatitisa C i ustanovljavanje težine oboljenja jetre. Uz ovo, potrebno je razmatrati i pogodnost pacijenata za eventualni tretman. U današnje vrijeme, ELISA test druge generacije (EIA-2) za detekciju protutijela na HCV (anti HCV) je najpraktičniji kao screening test za infekciju hepatitisom C. Dijagnoza se može potvrditi rekombinantnim imunoblot esejom (RIBA) ili testom HCV RNA. RIBA je specifičniji test u odnosu na EIA-2. Kvalitativna i kvantitativna polimerizirana lančana reakcija putem reverzne transkriptaze (RT-PCR) za HCV RNA je potpuni test koji potvrdjuje HCV infekciju i daje kvantifikaciju prisustva HCV RNA u serumu pacijenta. Jetrena biopsija je još uvijek najbolja metoda kojom se ustanovi težina jetrenog oboljenja. (14, 15, 19)

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.