| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

NISKOMOLEKULARNI HEPARINI

Prof Dr. Irfan Zulić

Pritisni ovdje za početak

Sadržaj:

1. NISKOMOLEKULARNI HEPARINI (NMH)
-klinička farmakologija-

2. HEPARIN : KUMARINI

3. NASTANAK / NESTANAK UGRUŠKA

4. MEHANIZAM DJELOVANJA

5. OSOBINE NMH-a

6. JESU LI SVI NMH-i ISTI ?

7. FARMAKOKINETIKA

8, EKSKRECIJA

ENOXAPARIN

1. Vrijeme do postizanja maximalne antiXa aktivnosti NMH-a

2. Farmakokinetički parametri

3. Bioiskorištenost

4. Farmakokinetika kod starijih

5. Indikacije i kontraindikacije

6. Iskustvene indikacije

7. Doze po indikacijama:
a) duboke venske tromboze ambulantno
b) profilaksa DVT u ortopediji
c) profilaksa u abdominalnoj hirurgiji
d) angina pectoris i infarkt miokarda
e) perkutana transluminalna koronarna angioplastika (PTCA)
f) kateterom inducirane tromboze
g) u pedijatriji -DVT i plućne embolije
h) onkologija, hirurgija i ginekologija

8. Vanbolnička primjena

9. Neželjeni efekti i interakcije

10. Upozorenja na opasnost primjene I
11. Upozorenja na opasnost primjene II

12. Literaturna iskustva:
a) prostatektomija i trauma
b) heparinom uzrokovana trombocitopenija i hemodijaliza
c) vaskularna hirurgija, trudnoća i dojenje
d) nefrotski sindrom
e) ambulantna primjena
f) incidenca DVT heparin/enoksaparin

13. Farmakoekonomika

14. Zaključak

 

Autor: Prof.Dr. Irfan Zulic

Home Page: http://www.healthbosnia.com
02/25/2000

Email: medmaster@koming.com

Other information:
Prof Zulic Irfan
Institut za farmakologiju
Medicinski fakultet
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.