Novosti 2009
Novosti 2008
Novosti 2007
Novosti 2006
Novosti 2005
Novosti 2004
Novosti 2003
Novosti 2002
Novosti 2001
Novosti 2000
Ostale novosti
 
Prim Mr.sci. Dr Mevludin Hasanović, spec.neuropsihijatar
Pravo nerođene djece na život i Kur´an
Odnos Kurana prema intimnom životu
Tesawwuf (sufizam dervišluk) srce Islama
2003
Doktorati i magisteriji 2003
20. 02. 03 u Tuzli je mr.sci. dr Izet Pajević, neuropsihijatar, odbranio doktorsku disertaciju
06. 02. 03 u Tuzli je prim.dr Mevludin Hasanović, neuropsihijatar. odbranio magistarski rad
18.12.03. Naš stručni saradnik Dr. J.Đelilović-Vranić odbranila doktorsku disertaciji iz neurologije na KCUS
Psihijatrija
Prvi kongres Psihijatara Bosne i Hercegovine održan je u Sarajevu od 02. do 04.10.03. godine
Religija i zdravlje i nauka
02.04.2005. u Zagrebu održan Internacionalni, simpozij "VJERA I ZDRAVLJE, ULOGA DUHOVNOSTI U MODERNOJ MEDICINI I PSIHOLOGIJI".

6.Međunarodni kongres Svjestske Islamske asocijacije za mentalno zdravlje - WIAMH. Tuzla 13-15.august 1999. Knjiga apstrakata:

HADŽIĆ Salim ARAPSKO-ISLAMSKI DOPRINOS U MEDICINI

KONJHODŽIĆ Faruk DOPRINOS ISLAMA RAZVOJU MEDICINE U SVIJETU I U BOSNI
TERZIĆ Izet DŽAMIJA I NJEN UTICAJ NA PSIHU LJUDI
ČOLIĆ hadži Mustafa ŠemsiEVIDENCIONA ANALIZA I KOMPARACIJA LJUDSKIH FIZIČKIH I METAFIZIČKIH ORGANA I FAKTORA, NJIHOVIH TRAUMA I BOLESTI I LIJEČENJA
GAŠI Ašk, PAJEVIĆ Izet FAZE RAZVOJA LIČNOSTI U TESAVVUFU
HASANOVIĆ Mevludin ISLAMSKI PRISTUP U LIJEČENJU ALKOHOLIZMA, DEPRESIJE, SUICIDA I TRAUME
QUERESHY M. Jaffer H.KONCEPTI LIJEČENJA DEPRESIJE ZASNOVANI NA VJERI
MORO Ljiljana MENTALNO ZDRAVLJE I RELIGIJA
KUČUKALIĆ Abdulah, BRAVO Alma MJESTO I ULOGA ISLAMA U TERAPIJSKO-REHABILITACIONOM PROCESU SILOVANIH ŽENA

SELJUBAC Sead NEKE ISLAMSKE METODE ZA OČUVANJE I UNAPRJEĐENJE PSIHIČKOG ZDRAVLJA

HASANOVIĆ Mevludin, HASANOVIĆ Ines-Azra ODNOS ISLAMA PREMA PROBLEMIMA OVISNOSTI
KOZLIĆ Osman OSNOVNI PRINCIPI I METODE POSLANIKOVE MEDICINE

KARIĆ Amir RAZUMIJEVANJE FENOMENA PSIHIČKE STABILNOSTI LIČNOSTI U KONTEKSTU ISLAMSKOG POIMANJA SLOBODE I UNIVERZALNOG REDA

JAVED Muhammad Afzal RELIGIJA, DUHOVNOST I PSIHIJATRIJA

AVDIBEGOVIĆ Esmina, SINANOVIĆ Osman RELIGIJSKO – ETIČKO – PRAVNI POGLED NA LJEKARSKU POMOĆ U SAMOUBISTVU I EUTANAZIJI

FAZLOVIĆ Vahid SINTEZA ZNANJA I ODGOJA U ISLAMU

BEĆIROVIĆ Ešref TERAPEUTSKE DIMENZIJE NAMAZA

PAJEVIĆ Izet, SINANOVIĆ Osman, PAVLOVIĆ Slobodan UTJECAJ ISLAMSKE RELIGIOZNOSTI NA PSIHIČKU STABILNOST VOJNIKA U RATU
DJELILOVIĆ Jasminka, BRAVO Alma ZNAČAJ ISLAMA U KOŠENJU SA TRAUMATSKIM GUBICIMA: PRIKAZ RADA PSIHOTERAPISJKE GRUPE


| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |


27.04.2009.
Odbrana doktorske disertacije mr.sc. Mevludina Hasanovića
mr.sc. MEVLUDIN HASANOVIĆ, spec.neuropsihijatrije, dana 27.04.2009. godine javno je odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom: "Kvalitet života u veterana rata u Bosni i Hercegovini sa posttraumatskim stresnim poremećajem".
Odbrana doktorske disertacije obavljena je u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati. pred Komisijom za odbranu doktorske disertacije u sastavu:
1. dr.sc. Izet Pajević, vanredni profesor za nastavni predmet ''Psihijatrija sa medicinskom psihologijom'', Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
2. dr.sc. Osman Sinanović, redovni profesor za nastavni predmet ''Neuropsihijatrija sa medicinskom psihologijom'', Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član,
3. dr.sc. Esmina Avdibegović, docent za nastavni predmet ''Neuropsihijatrija sa medicinskom psihologijom'', Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.
Prof dr. Pajevic Izet,

BIOGRAFIJE:

Prof.dr. Izet Pajević

• Pajevic I, Sinanovic O. Hasanovic M: RELIGIOSITY AND MENTAL HEALTH, Psychiatria Danubina; 2005 No. 1-2 Vol 17-Abstract
- Full text.pdf

Mevludin Hasanović, Osman Sinanović, Zihnet Selimbašić, Izet Pajević, Esmina Avdibegović , Psychological Disturbances of War-traumatized Children from Different Foster and Family Settings in Bosnia and Herzegovina; CMJ 2006; 47: 85-94 [Full text]

Mevludin Hasanović, Osman Sinanović, Izet Pajević, Esmina Avdibegović & Alija Sutović; POST-WAR MENTAL HEALTH PROMOTION IN BOSNIA-HERZEGOVINA; Psychiatria Danubina, 2006; Vol. 18, No. 1-2, pp 74-78 Abstract
- Full text.pdfŠUTNJA U PSIHOTERAPIJI I ZAJEDNICI - Prvi psihoterapijski simpozij Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem

Tuzla 25. i 26. septembra/rujna 2009.

"Duhovnost i mentalno zdravlje"
Urednici Osman Sinanović, Rešid Hafizović i Izet Pajević. Sarajevo: Svjetlost, 2002. 324 str.; 24 cmSUFIZAM I PSIHOLOGIJA
Urednik Doc. dr. sci. Izet Zikjri Pajević Recenzenti Prof. dr. sci. Osman Sinanović i Mr. Ašk Gaši Naslov originala Sufism and Psychology Copvright © Lynn Wilcox, 1995
Prijevod sa engleskog: dr Amra Delić.
Medžlis Islamske zajednice Tuzla, 2006. 256 str. ; 23 cm
6.Međunarodni kongres Svjestske Islamske asocijacije za mentalno zdravlje - WIAMH. Tuzla 13-15.august 1999.

Knjiga abstrakata bh eng  Book of Abstracts

PRETRAŽIVANJE
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2009, by HealthBosnia.com, ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt