Novosti 2007
Novosti 2006
Novosti 2005
Novosti 2004
Novosti 2003
Novosti 2002
Novosti 2001
Novosti 2000
Ostale novosti
 
Ishrana kod boelsti:
AIDS
Diabetes
Dizinterija
Oboljenje jetre
Enterokolitis
Meningitis
Salmonela
Ulcerokolitis
Uroinfekt
 | Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |


07.-11.11.2007.
Međunarodna konferencija medicinske informatike:
"Dani e-Health u Sibiu, Rumunija"

Međunarodna konferencija medicinske informatike održava se od 07-11.novembra 2007.godine u Sibiu, Rumunija.

Medinf 2007 - 29 International Conference of the Romanian Medical Informatics Society - 29.Međunarodna konferencija medicinske informatike pod nazviom "e-Health Days in Sibiu" održaće se od 7. do 11.novembra 2007.godine u Sibiu, Rumunija: Konferencija je posvećena medicinskoj informatici, telemedicini, biostatistici i kliničkoj epidemiologiji. Rumunija ima najveći indeks razvoja informacionih tehnologija u EU zahvaljujući tome što ima brojne stručnjake, a uspjela je privući kapital za razvoj ove grane. Obzirom na značaj i broj tema Međunarodne konferencije, na našim stranicama smo pratilii njen rad.
Program Konferencije:
Seminar i workshop: James Carpenter (LTSHM London University, UK) Klinička istraživanja sa nedostatnim podacima: praktični vodiči Četvrtak 08.novembar
Pozvani predavači i teme:  
Jan van Bemmel (Holandija) Izazovi u me dicinskoj informatici Petak 09.novembar
Leon Bobrowski (Poljska): Temporalno modeliranje bazirano na rankiranim relacijama - principi i primjeri biomedicisnkih aplikacija
Francsco Sicurello (Italija): Aspekti i metode telemedicine, internet i mrežne tehnologije u zdravstvenoj zaštiti.
Bernard Ridhards (Velika Britanija): Kompjuteri u poboljšanju tretmana pacijenta: pogled iz Velike britanije Subota 10.novembar
George I. Mihalas, Octavian Purchea (Rumunija): Strateški principi e-Health razvojau Rumuniji u kontekstu Evropske unije.
 Rad konferencije odvijao se u sljedećim sesijama  
Medicinska informatika i telemedicina Petak 08.novembar
predsjedavajući: Lacramiora Stoicu-Tivadar, Jan Vejvalka 15.00 - 17.00
predsjedavajući: Vlad Valeanu (Rumunija), Merim Omerhodžić (BiH) 17.30 - 19.45
 
Biostatistika i klinička epidemiologija Petak 08.novembar
predsjedavajući: Cornelia Enachescu, Petrica Badea 15.00 - 17.00
predsjedavajući: Daniel Georgescu, Liliana Rogozea 17.30 - 19.30
svečana večera - gala dinner
   
Plenarna sesija Subota 10.novembar
predsjedavajući: Leon Bobrowski (Poljska), Olga Miljković (Srbija) 11.30 - 13.00
Medicinska informatika i telemediina  
predsjedavajući: Adriana Alexandru (Rumunija), Olga Miljković (Srbija) 15.00 - 17.00
Poster sesija 17.00 - 19.00
   
Sibiu Kulturni centar Evrope za 2007.godinu.
 
 
 

 
 
 
    Kemikalije
 

 

6.stručni sastanak Udruženja otorinolarintologa i cervikofacijalnih hirurga BiH, Sarajevo 14.09.2001

PRETRAŽIVANJE
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2007, by HealthBosnia.com, ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt