| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
14.06.2006.
KARDIOLOGIJA - promocija prvog udžbenika iz kardiologije u BiH
Promocija prvog bh udžbenika iz oblasti kardiologije održana je 14. juna 2006 godne u amfiteatru Parlamenta FBiH. Autori udžbenika su:
Prof.Dr.Amila Arslanagić, Doc.Dr. Fahir Baraković, Prof.Dr.Vjekoslav Gerc, Doc.Dr Zumreta Kušljagić i saradnici.
 
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.