| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
8.nov 2005.
Promovirani novi proizvodi Bosnalijeka: INHIBACE - cilazapril, INHIBACE plus - cilazapril i hlorotiazid, TOREM - torasemid.
08. novembra 2005 godine u 19 h u prepunoj dvorani Narodnog pozorištu u Sarajevu održana je promocija novih proizvoda Bosnalijeka.

Bosnalijek je u saradnji sa ljekarskom i farmaceutskom komorom Kantona Sarajevo organizovao pomociju svojih novih proizvoda. Prezentirani su:
INHIBACE - cilazapril,
INHIBACE plus - cilazapril i hlorotiazid,
TOREM - torasemid.

Skupu se obratio Direktor "Bosnalijeka" gospodin E. Arslanagić...

...te Direktor "Hoffmann la Roche za Bosnu i Hercegovinu" gospodin Filipović

U okviru promocije održana su stručna predavanja:

Prof.dr. Nedžad Mulabegović - Medicinski fakultet u Sarajevu:
"
Inhibice, Inhibice plus i Torem - farmakološki aspekti"

Prof. Dr. Vjekoslav Gerc - Klinički centar Univerzitea Sarajevo:
"Inhibice, Inhibice plus i Torem - klinička iskustva"

U Narodnom pozorištu nije bilo mjesta da primi sve zainteresovane.
Ljekari i farmaceuti su pratili iscrpna i detaljna predavanja, gdje su predstavljeni najnoviji internistički lijekovi.

Nakon predavanja prisutni su pozvani na koktel i druženje.

KOLEKTIVU BOSNALIJEKA, NA ČELU SA NJIHOVIM DIREKTOROM, ČESTITAMO NA USPJEHU !
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.