| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
15.maj 2004.
"Bosnafarm" iz Tuzle kao zastupnik Fresenius Kabi - Austrija, organizuje stručno predavanje u hotelu"Tuzla" u Tuzli
PROGRAM:
Subota
, 15.05.2004.god

09:30-10:00 Svečano otvaranje.
Kristalna dvorana Hotela Tuzla..

10:00-10:45
Predstavljanje farmaceutske kompanije Fresenius Kabi Austrija
gospodin Andrej Mieth (Austrija)

10:45-11:30
Upotreba plazma ekspandera Voluven-a u stanju šoka.
Prof.Dr.sci.Amira Durić (Sarajevo)

11:30-12:15
Neodolpasse - farmakokinetika, farmakodinamika i klinička primjena.
Prof.Dr.sci.Amira Durić (Sarajevo)

12:15-12:30
Diskusija

 

12:30-13:30
Kafe pauza

13:30-14:15
Enteralna ishrana kod kritično bolesnih
Prim.Mr.sci.Dr.Mirsada Prašo (Tuzla)

15:00-15:15
Diskusija

15:15-19:00
Vrijeme za odmor

19:00
Svečana večera
Kristalna dvorana Hotela Tuzla.

 
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.