Novosti 2008
Novosti 2007
Novosti 2006
Novosti 2005
Novosti 2004
Novosti 2003
Novosti 2002
Novosti 2001
Novosti 2000
Ostale novosti
 
Ishrana kod boelsti:
AIDS
Diabetes
Dizinterija
Oboljenje jetre
Enterokolitis
Meningitis
Salmonela
Ulcerokolitis
Uroinfekt


| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |


05.03.2008.
Novosti sa www.epssa.com.ba

SANOFI-AVENTIS: POZITIVNO MIŠLJENJE ZA PLAVIX TABLETU OD 300MG


PARIS, (epssa-dow jones) - Francuska farmaceutska kompanija Sanofi-aventis i britanska Bristol-Myers Squibb Company objavili su, danas, da je Odbor za medicinske proizvode za ljudsku upotrebu (CHMP) koji djeluje u okviru Evropske agencije za evaluaciju lijekova dao pozitivno mišljenje i preporučio odobrenje za protivtrobmocitni lijek Plavix u tabletama od 300 mg.

Ovo pozitivno mišljenje CHMP treba u narednim mjesecima ratificirati Evropska komisija, a prije konačnog odobrenja.

Nova 300 mg tableta olakšat će upotrebu odobrene punjene doze Plavixa i rano uvođenje kako je preporučeno nacionalnim i međunarodnim uputstvima kod odgovarajućih pacijenata s akutnim srčanim sindromom (ACS), uključujući i one s nestabilnim angina/non-ST segmentom za povišenje miokardičnog preloma (upravljanim s perkutanom intervencijom (PCI) sa ili bez stenta ili medicinski upravljanim) i ST segmentom povišenja miokardičnog preloma pacijenata.

Tableta od 300 mg je bioekvivalent za četiri tablete Plavixa od 75 mg.

Sanofi-Aventis: Pozitivno mišljenje za Plavix tabletu od 300mg


PARIS, (epssa-dow jones) - Francuska farmaceutska kompanija Sanofi-aventis i britanska Bristol-Myers Squibb Company objavili su, danas, da je Odbor za medicinske proizvode za ljudsku upotrebu (CHMP) koji djeluje u okviru Evropske agencije za evaluaciju lijekova dao pozitivno mišljenje i preporučio odobrenje za protivtrobmocitni lijek Plavix u tabletama od 300 mg.

Ovo pozitivno mišljenje CHMP treba u narednim mjesecima ratificirati Evropska komisija, a prije konačnog odobrenja.

Nova 300 mg tableta olakšat će upotrebu odobrene punjene doze Plavixa i rano uvođenje kako je preporučeno nacionalnim i međunarodnim uputstvima kod odgovarajućih pacijenata s akutnim srčanim sindromom (ACS), uključujući i one s nestabilnim angina/non-ST segmentom za povišenje miokardičnog preloma (upravljanim s perkutanom intervencijom (PCI) sa ili bez stenta ili medicinski upravljanim) i ST segmentom povišenja miokardičnog preloma pacijenata.

Tableta od 300 mg je bioekvivalent za četiri tablete Plavixa od 75 mg.
 

 
 
 
    Kemikalije
 


BOSNALIJEKU URUČENA OKOLINSKA DOZVOLA

BiH DOBIJA AGENCIJU ZA LIJEKOVE

MOŽDANI UDAR

PRETRAŽIVANJE
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2007, by HealthBosnia.com, ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt