Novosti 2008
Novosti 2007
Novosti 2006
Novosti 2005
Novosti 2004
Novosti 2003
Novosti 2002
Novosti 2001
Novosti 2000
Ostale novosti
 
Ishrana kod boelsti:
AIDS
Diabetes
Dizinterija
Oboljenje jetre
Enterokolitis
Meningitis
Salmonela
Ulcerokolitis
Uroinfekt


| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |


19.02.2008.
Novosti sa www.epssa.com.ba

NEOPHODNO GLOBALNO PRAĆENJE E. coli

TORONTO (epssa-bbc) – Sistem mora biti prilagođen globalnom praćenju širenja oblika E. coli otpornog na lijekove, a koji može uzrokovati fatalno trovanje krvi, tvrde kanadski znanstvenici.

Veći broj zemalja, uključujući i UK, posljednjih godina izvjestio je o pojavi ESBL oblika bakterije E. coli otpornog na antibiotike. Efekti zaraze ovim oblikom bakterije variraju od cistitisa do smrtonosne septicaemie.

Istraživači iz Kalgarija, u svom pisanju za Lancet Infectious Diseases, kažu kako je od vitalnog značaja početi pratiti i analizirati pojavu ovih oblika bakterije. Na ovaj način bi se ustanovilo koji oblici su odgovorni za koju vrstu infekcije i posoje li antibiotici koji bi bili efikasni u njihovom tretmanu.

Do sada se čini da su starije osobe najrizičnija skupina kad je u pitanju infekcija ovim tipovima E. coli, posebno korisnici staračkih domova.

Trovanje hranom

E. coli je veoma uobičajena bakterija stanovnik crijeva i obično je bezopasna. Međutim neke vrste ove bakterije mogu biti veoma opasne uklučujući one povezane sa trovanjem hranom.

Tipovi ove bakterije koji, međutim, brinu stručnjake javnog zdravstva jesu oni otporni na lijekove, posebno oni otporni na četiri glavne vrste antibiotika.

Slučajevi trovanja krvi E. coli udvostručili su se u Velikoj Britaniji u periodu od 1995-2005 i mali broj ovih oblika bio je otporan na lijekove. Međutim, broj tih slučajeva u stalnom je porastu.

Autori članka uporedili su opasnost od E. coli sa opasnošću koju nosi MRSA (methicilin otporna staphilococus aureas) bakterija koja se označava kao problem javnog zdravstva u mnogim dijelovima svijeta.

Npr. u SAD pojavio se oblik MRSA koji se u bolnicama prenosi dodirom i taj oblik se odnosi na 12% od ukupnog broja infekcija MRSA, a pogađa podjednako i mlađe i starije.

ESBL (e.coli) infekcije su zasad rijetke, ali u skorijoj budućnosti ne možemo isključiti mogućnost suočavanja bolnica sa širenjem ovog tipa bakterije.

Agencija za zaštitu zdravlja stanovništva u Veikoj Britaniji je potvrdila kako oni istražuju ove infekcije već nekoliko godina te kako nastavljaju pratiti uticaj novih antibiotika na bakterije sa ovim posebnim enzimima.

“Slažemo se sa autorima članka da su infekcije otporne na lijekove veliki problem javnog zdravstva.
Postoji potreba za istraživanjem porijekla ovih tipova E. coli kao i za bolljim informisanjem ljudi kliconoša kako mogu uticati na prenos ove infekcije, te to i sprijećiti” .

Koliko je do sada poznato, bakterije nisu pretjerano virulentne ali sve češće su otporne na antibiotike i zbog toga ih je teže suzbiti.
 

 
 
 
    Kemikalije
 


BOSNALIJEKU URUČENA OKOLINSKA DOZVOLA

BiH DOBIJA AGENCIJU ZA LIJEKOVE

PRETRAŽIVANJE
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2007, by HealthBosnia.com, ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt