Novosti 2008
Novosti 2007
Novosti 2006
Novosti 2005
Novosti 2004
Novosti 2003
Novosti 2002
Novosti 2001
Novosti 2000
Ostale novosti
 
Ishrana kod boelsti:
AIDS
Diabetes
Dizinterija
Oboljenje jetre
Enterokolitis
Meningitis
Salmonela
Ulcerokolitis
Uroinfekt


| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |


14.04.2008.
Novosti sa www.epssa.com.ba

Vakcine protiv karcinoma dojke efikasnija kod smrtonosnijih oblika bolesti

WASHINGTON (epssa-hdn) – Vakcina protiv karcinoma dojke značajno je smanjila rizik od ponovne pojave bolesti kod pacijenata kod kojih je povećano lučenje proteina HER2-neu.

Ovaj tip karcinoma dojke, koji se odnosi na približno jednu četvrtinu oboljelih od ove bolesti, smrtonosniji je nego ostali oblici bolesti. U ovoj grupi vakcina je reducirala mortalitet za 50 procenata.

Još bolja vijest je da je vakcina reducirala mortalitet za 100% kod žena koje boluju od karcinoma dojke a imaju nisko ili umjereno lučenje HER2-neu. Trenutno ove žene primaju samo konvencionalnu terapiju kao što je hirurška i kemo terapija. “Sada imamo nešto za što mislimo da funkcioniše kod većine pacijentica koje trenutno nemaju adekvatnu terapiju.“izjavio je George Peoples, vodeći autor studije koja će biti prezentirana na godšnjem mitingu američke Asocijacije za istraživanja karcinomau San Diegu.

„Vakcina se takođe jako dobro podnosi kao i vakcina za gripu“ Dr. Linda Benavides jedna od autorica studije je pojasnila kako je biotehnološka kompanija Apthera licencirala vakcinu nazvanu NeuVax i trenutno planira fazu 3 kliničkih testiranja. Međutim još uvijek nema garancija da će se vakcina pojaviti na tržištu.

“To je veoma interesantno područje istraživanja ali još uvijek neistraženo i nespremno za kulminaciju“ izjavila je dr. Minneta Liu onkolog u Lombardi Comprehensive centru za karcinom. Ostale vakcine protiv karcinoma već su testirane većinom za karcinome koji su se već proširili bez uspjeha.

Vakcina (poznata i kao E75) koja stimulira imuni sistem da prepozna karcinom kao strano tijelo namjenjena je prevenciji ponovne pojave karcinoma kod žena koje su već jednom savladale ovu bolest. To je do sada najbolje vakcina među vakcinama za karcinom.

Studija je obuhvatila 165 pacijentica oboljelih od karcinoma dojke sa HER2-neu tumorima i uključenjem limfnih čvorova. Devedeset i četiri pacijentice su vakcinisane dok je njih 71 poslužilo kao kontrolna grupa. Imunitet je povećam kod svih žena koje su primile vakcinu ali najveća korist je primjećena kod onih žena koje su imale nisko do umjereno lučenje HER2-neu ili kod pacijentica koje nisu bile podobne za tretman herceptinom, lijekom koji se trenutno koristi za tretman ovog tipa karcinoma.

Nakon perioda od 30 mjeseci stopa povratka karcinoma bila je slična kod žena koje su lučile previše HER2/neu i u grupi vakcinisanih pacijentica i u kontrolnoj grupi. Međutim zahvaljujući vakcini mortalitet je reduciran za 50%. Kod žena sa umjerenim ili niskim lučenjem proteina rezultati su bili zapanjujući.

Manje od 11% vakcinisanih žena je ponovo oboljelo dok je u kontrolnoj grupi taj procenat iznosio 18,2%. Stopa mortaliteta u grupi vakcinisanih žena je bila 0(nula) u poređenju sa 38% u kontrolnoj grupi.
 

 
 
 
    Kemikalije
 


BOSNALIJEKU URUČENA OKOLINSKA DOZVOLA

BiH DOBIJA AGENCIJU ZA LIJEKOVE

MOŽDANI UDAR

PRETRAŽIVANJE
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2007, by HealthBosnia.com, ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt