| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
20.feb.2003.
Odbrana doktorske disertacije

U amfiteatru Medicinskog fakulteta u Tuzli, odbranjena je doktorska disertacija na temu: "Utjecaj religioznosti na psihičko zdravlje i sazrijevanje adolescenata". Ova tematika je iznimno rijetka, ne samo kod nas. U svjetskoj literaturi je svega par naučnih studija na ovu temu.

Mr.sci dr Izet Pajević je 20. februara 2003. godine pred punim amfiteatrom i pred komisijom u sastavu: Prof Dr I. Cerić, Prof Dr O. Sinanović i Prof. Dr R. Hafizović, brilijantno izložio svoj rad, a potom ga i odbranio.

Obzirom na interesantnost i aktualnost teme, donosimo "Sažetak doktorske disertacije" na bosanskom i engleskom jeziku.

Ocjena i izvještaj komisije o disetaciji
Fotografije sa odbrane disertacije
Izet Pajević - biografski podaci
Inervju dr. Izeta Pajevića časopisu "Misak"
RELIGIOSITY AND MENTAL HEALTH, Psychiatria Danubina; 2005 No. 1-2 Vol 17 
 

Zbog zainteresiranosti drugih istraživača za upitnike kojom je procjenjivana religioznost ispitanika u ovim istraživanjima, uz saglasnost autora, donosimo njegove originalne upitnike kojima se koristio u istraživanjima.
Jedini zahtjev autora za eventualno korištenje upitnika u drugim istraživanjima je da bude korektno citiran i da bude informisan o eventualnim novim istraživanjima gdje su njegovi upitnici korišteni, bilo u izvornoj, bilo u prilagođenoj verziji.

Skala moralnog uvjerenja - bh

Upitnik-duhovni profil - bh

Upitnik o namazu - bh

Upitnik o prakticiranju religije - bh

Morality Scale - eng

Questionnaire - Spiritual Profile

Questionnaire on Salat - en

Questionnaire on Religious Practice
 
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.