Novosti 2006
Novosti 2005
Novosti 2004
Novosti 2003
Novosti 2002
Novosti 2001
Novosti 2000
Ostale novosti
 
2003
Doktorati i magisteriji 2003
20. 02. 03 u Tuzli je mr.sci. dr Izet Pajević, neuropsihijatar, odbranio doktorsku disertaciju
06. 02. 03 u Tuzli je prim.dr Mevludin Hasanović, neuropsihijatar. odbranio magistarski rad
18.12.03. Naš stručni saradnik Dr. J.Đelilović-Vranić odbranila doktorsku disertaciji iz neurologije na KCUS
Psihijatrija
Prvi kongres Psihijatara Bosne i Hercegovine održan je u Sarajevu od 02. do 04.10.03. godine
Religija i zdravlje i nauka
02.04.2005. u Zagrebu održan Internacionalni, simpozij "VJERA I ZDRAVLJE, ULOGA DUHOVNOSTI U MODERNOJ MEDICINI I PSIHOLOGIJI".
1.04 2006 u amfiteatru Franjevačke teologije u Sarajevu održan Prvi međunarodni bioetički simpozijum: "Integrativna bioetika i izazovi savremene civilizacije".
Tuzla
09.10.03. u Tuzli je održan 2. Kongres radiologa BiH
22.05.03. Otvoren 1.Kongres medicine rada u Tuzli
12.04.03.u Tuzli je održan seminar "Minimum invazivna neurohirurgija".
Sufizam i Psihologija
Sadržaj
Mr Ašk Gaši: Predgovor bosanskom izdanju
Thomas H. Elmore.: Predgovor
Predgovor autora bosanskom izdanju
Pajević Izet, Sinanović Osman, Pavlović Slobodan, UTJECAJ ISLAMSKE RELIGIOZNOSTI NA PSIHIČKU STABILNOST VOJNIKA U RATU; 6.Kongres WIAMH, Tuzla 1999, Abstract
 
Inervju dr. Izeta Pajevića časopisu "Misak"


| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |


20 februar 2003. godine

Novosti iz zdravstva i medicine

Biografski podaci

Izet Pajević je rodjen 21.2.1959. godine u Tuzli gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju prirodnomatematičkog smijera.
Medicinu je studirao na Medicinskom fakultetu u Tuzli i Sarajevu, završivši studij 26.11.1985.godine. Neposredno po okončanju studija zaposlio se na Neuropsihijatrijskoj klinici u Tuzli, 27.1.1986. godine, u svojstvu ljekara pripravnika. Nakon obavljenog ljekarskog staža i položenog stručnog ("državnog") ispita 11.3.1987. godine, nastavio je da radi na istoj klinici, kao ljekar sekundarac, a kasnije specijalizant neuropsihijatrije.

Specijalizantski staž je proveo na klinikama u Tuzli, a specijalistički ispit je položio 16.9.1993. godine.
Još u toku studija (dvije završne godine) završio je kurs iz psihoterapije (Balintove grupe) u Centru za mentalno zdravlje u Sarajevu.
Prije započinjanja specijalizacije u toku dvije godine educirao se iz grupne psihoterapije pod supervizijom Prof. dr. Klajna sa Klinike za psihološku medicinu Medicinskog fakulta Sveučilišta u Zagrebu.
U toku 1995. godine boravio na jednomjesečnoj edukciji na Missouri univerzitetu-Columbia (SAD) iz oblasti psihologije traume. Tokom 1998.-1999. završio jednogodišnju edukaciju iz oblasti supervizijskog rada (University in Goeteborg).

Kao specijalizant predavao je neuropsihijatriju u Srednjoj medicinskoj školi u Tuzli.
Od obnavljanja rada Behrambegove medrese u Tuzli pa sve do danas predaje psihologiju polaznicima ove srednje škole.
Od 1986. do 1991. godine osnovao je i vodio "Savjetovalište za unapređenje mentalnog zdravlja mladih" koje je radilo pri Neuropsihijatrijskom dispanzeru Doma zdravlja Tuzla, a od 1995. do 1998. godine "Savjetovalište za Mentalno zdravlje" Igasa Tuzla.

Postdiplomski studij je završio na Medicinskom fakultetu u Tuzli odbranivši magistarski rad na temu: "Islamski način života kao faktor psihičke stabilnosti" u aprilu 1999. godine.

Od 1994. godine je viši asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli na predmetu "Neuropsihijatrija sa medicinskom psihologijom".
Na Psihijatrijskoj klinici obavlja funkciju šefa kliničkog odjeljenja od 1993., od novembra 1996. god. i funkciju zamjenika načelnika, a od maja 2001. je načelnik Psihijatrijske klinike u Tuzli.
Titulu primarijusa dobio je 2003. Uže područje kojim se bavi u sakodnevnoj praksi i istraživanjima je adolescentna psihijatrija i psihologija religioznosti.

Učestvovao je aktivno na više domaćih i međunarodnih stručnih i naučnih skupova.
Objavio je kao autor i koautor više od 30 stručnih i naučnih radova.
Kourednik je knjige Duhovnost i mentalno zdravlje (Svjetlost, Sarajevo, 2002), sa nekoliko autorskih i koautroskih pogavlja u ovoj knjizi.
Oženjen je i ima troje djece.

Obzirom na interesantnost i aktualnost teme, donosimo "Sažetak doktorske disertacije" na bosanskom i engleskom jeziku.

•Ocjena i izvještaj komisije o disetaciji
•Fotografije sa odbrane disertacije
•Izet Pajević - biografski podaci
•Inervju dr. Izeta Pajevića časopisu "Misak"
•RELIGIOSITY AND MENTAL HEALTH, Psychiatria Danubina; 2005 No. 1-2 Vol 17 - Abstract
Full text.pdf

 
MEDICAL doo
medicinska oprema i potrošni materijal. Zastupnik GENERAL ELECTRIC za BiH

• Pajevic I, Sinanovic O. Hasanovic M: RELIGIOSITY AND MENTAL HEALTH, Psychiatria Danubina; 2005 No. 1-2 Vol 17-Abstract
- Full text.pdf

Mevludin Hasanović, Osman Sinanović, Zihnet Selimbašić, Izet Pajević, Esmina Avdibegović , Psychological Disturbances of War-traumatized Children from Different Foster and Family Settings in Bosnia and Herzegovina; CMJ 2006; 47: 85-94 [Full text]

Mevludin Hasanović, Osman Sinanović, Izet Pajević, Esmina Avdibegović & Alija Sutović; POST-WAR MENTAL HEALTH PROMOTION IN BOSNIA-HERZEGOVINA; Psychiatria Danubina, 2006; Vol. 18, No. 1-2, pp 74-78 Abstract
- Full text.pdfZbog zainteresiranosti drugih istraživača za upitnike kojom je procjenjivana religioznost ispitanika u istraživanjima Dr. Izeta Pajevića, uz saglasnost autora, donosimo njegove originalne upitnike kojima se koristio u istraživanjima.


Skala moralnog uvjerenja - (bh)
Upitnik-duhovni profil - (bh)
Upitnik o namazu - (bh)
Upitnik o prakticiranju religije - (bh)


Morality Scale - (eng)
Questionnaire - Spiritual Profile - (en)
Questionnaire on Salat - (en)
Questionnaire on Religious Practice - (en)

"Duhovnost i mentalno zdravlje"
Urednici Osman Sinanović, Rešid Hafizović i Izet Pajević. Sarajevo: Svjetlost, 2002. 324 str.; 24 cmSUFIZAM I PSIHOLOGIJA
Urednik Doc. dr. sci. Izet Zikjri Pajević Recenzenti Prof. dr. sci. Osman Sinanović i Mr. Ašk Gaši Naslov originala Sufism and Psychology Copvright © Lynn Wilcox, 1995
Prijevod sa engleskog: dr Amra Delić.
Medžlis Islamske zajednice Tuzla, 2006. 256 str. ; 23 cm
6.Međunarodni kongres Svjestske Islamske asocijacije za mentalno zdravlje - WIAMH. Tuzla 13-15.august 1999.

Knjiga abstrakata bh eng  Book of Abstracts

PRETRAŽIVANJE

 


HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2007, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.