Novosti 2010
Novosti 2009
Novosti 2008
Novosti 2007
Novosti 2006
Novosti 2005
Novosti 2004
Novosti 2003
Novosti 2002
Novosti 2001
Novosti 2000
Ostale novosti
 
 
29. januar 
04. juli
05. august
11. august
25. august
05. novembar
07. novembar
22. novembar
 
1907.
Amerikanac Henry Clapp Sherman otkrio da su probavni enzimi također proteini.
Emil Fischer, njemački nobelovac iz aminokiselina sintetizirao polipeptid, odnosno mali protein, koji je sadržavao samo 18 amino kiselina. Sintetički peptid se, probavnim sokovima razlagao na aminokiseline, baš kao što su to činili i prirodni proteini.
Ross G. Harrison uzgojio kulturu tkiva izvan živoga organizma (in vitro)
Thomas Hunt Morgan u radu sa vinskim mušicama pokazao da hromozomi imaju konačnu ulogu u naslijeđu. Za svoj rad 1933. dobio nobelovu nagradu.
Nobelovu nagradu za fiziogiju i medicinu 1907. godine dobio je francuz Charles Louis Alphonse Laveran za otkriće uloge protozoa u nastanku oboljenja


| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |


Na današnji dan

Sune K. Bergström rođen 10. januara 1916., Stockholm, Švedska, gdje je i umro 15. augusta 2004. godine.

Švedski biokemičar, koji je 1982. godine dobio Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu, zajedno sa kolegama šveđaninom Bengt Ingemar Samuelsson-om i englezom John Robert Vane-om Sva trojica su dobili ovo priznanje za izolaciju, identifikaciju i analizu prostaglandina. Prostaglandini su biokemijski spojevi koji utječu na krvni tlak, tjelesnu temperaturu, alergijske reakcije i druge fiziološke pojave u sisavaca. Bergström je prvi uspio u purifikaciji dva važna prostaglandina, PGE i PGF, i u otkrivanju njihove kemijske strukture. Otkrio je da prostaglandini nastaju iz nezasićenih masnih kiselina, uglavnom arahidonske kiseline. Prisutnost tih masnih kiselina u većini stanica ljudskog tijela dalo je osnovu za novi biološki sustav koji čini temelj mnogih procesa u zdravom i bolesnom tijelu. Bergströmova otkrića dovela su do povećanog interesa znanstvenika za nezasićene masne kiseline.

Bergström je medicinsko obrazovanje stekao na Karolinska Institutu u Stockholmu, gdje je stekao doktorat iz medicine i biokemije 1944. Dobio je stipendije za istraživanja na Sveučilištu Columbia i na Sveučilištu u Baselu, a potom se vratio u Švedsku prihvativši profesuru iz kemije na Sveučilištu u Lundu. Godine 1958. Bergström se vratio na Karolinska institutu, gdje je postao dekan medicinskog fakulteta 1963. i rektor 1969. Nakon penzionisanja iz nastavnog procesa 1981, on je nastavio istraživati. Bio je i predsjednik Nobelove Fondacije (1975-87) te predsjedni odbora za medicinskia istraživanjia Svjetske zdravstvene organizacije (1977-82).

Sune Bergström
(10. 1. 1916. - 15. 8. 2004.)

Da spomenemo i druga otkrića prije 110 godina odnosni 1907. godine:

  • Amerikanac Henry Clapp Sherman otkrio da su probavni enzimi također proteini.
  • Emil Fischer iz aminokiselina syntetizirao polipeptid, odnosno mali protein, koji je sadržavao samo 18 amino kiselina. Sintetički peptid se, kako se pokazalo, probavnim sokovima razlagao na aminokiseline, baš kao što su to činili i prirodni proteini.
  • Ross G. Harrison uzgojio kulturu tkiva izvan živoga organizma (in vitro).
  • Thomas Hunt Morgan u radu sa vinskim mušicama pokazao da hromozomi imaju konačnu ulogu u naslijeđu.
  • Nobelovu nagradu za fiziogiju i medicinu 1907. dobio francuz Charles Louis Alphonse Laveran za otkriće uloge protozoa u nastanku oboljenja.

Reklamne poruke


PRETRAŽIVANJE

 


HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2017, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.