Novosti 2008
Novosti 2007
Novosti 2006
Novosti 2005
Novosti 2004
Novosti 2003
Novosti 2002
Novosti 2001
Novosti 2000
Ostale novosti
 
 
29. januar 
04. juli
05. august
11. august
25. august
05. novembar
07. novembar
22. novembar
 

 
Krebsov ciklus
 


| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |


25 avgusta

Na današnji dan

25 avgusta 1900 godine u Hildesheimu, u Njemačkoj je rođen Sir Hans Adolf Krebs.
Otac mu je bio ljekar specijalista za uho, grlo i nos. Školovao se u rodnom gradu u muškojgimnaziji. U periodu između 1918 i 1923 godine studirao je medicinu na Universitetu u Gottinenu, Freibusgu i Berlinu. 1925 godine diplomirao je na Univerzitetu u Hamburgu, nakon čega je godinu dana studirao hemiju u Berlinu. 1926 godine imenovan je za Asistenta profesora Otto Wasburga, jednim od velikih pionira na polju modernebiohemije, na Kaiser Wilhem Institutu za Biologiju u Berlinu-Dahlem. Na tom položaju ostaje do1930 godine, kada se ponovo vraća medicinskom radu.
U junu 1933 godine Nacionalna Socijalistička Vlada okončava njegovo imenovanje i on odlazi, na poziv Sir Frederick Gowland Hopkinsa na Cambridge, gdje dobija Rockefeller-ovu stipendiju. Tu je 1934 postavljen za demonstratora na biohemiji. 1935 počinje predavati Farmaciju na Sheffield Univerzitetu.
Obavljao je još niz funkcija kao predavač biohemije; asistent profesora, a zatim i profesor. Predavao je na Cambridgu, Sheffieldu i Oxfordu.
Istraživanja profesora Krebsa uglavnom su se ticala različitih aspekata intermedijarnog metabolizma. Proučavao je sintezu uree kod jetre sisara, sintezu mokraćne kiseline i purinskih baza kod ptica, intermedijerne faze oksidacije nutritiva, (hranjivih sastojaka) hrane, mehanizam aktivnog transporta elektrolita i odnos između ćelijskog disanja i stvaranja adenozin polifosfata. Među njegovimmnogobrojnim objavljenim radovima, poseban je pregled transformacije energije u živu materiju. Ovaj rad je objevljen 1957 godine u suradnji sa H. L. Kornbergom U njemu je prikazan kompleks hemijskih procesa koji snabdijevaju žive organizme sa visokoenergetskim fosfatima, što je poznato kao Krebsov ciklus ili ciklus limunske (citrične) kiseline.
Krebs je u Londonu 1947 godine izabran za člana Kraljevskog Društva. 1954 godine dobio je Kraljevsku medalju tog društva, a 1958 dobio je Zlatnu medalju Holandskog društva za fiziku, medicinske nauke i hirurgiju. Imao je i počasni položaj u Univerzitetu u Chicagou, Freiburg-im-Breisgau, Parisu, Glasgowu, Londonu, Sheffieldu, Leicesteru, Berlinu i Jerusalemu. Proglašenje Sirom-vitezom 1958. godine.

1938 godine oženio je Margaret Cicely Fieldhouse, sa kojom je imao dva sina i kćer.

PRIKAZI CIKLUS

1953 je primio Nobelovu nagradu za fiziologiju i medicinu, zajedno sa Fritz Albert Lipmann-om, također njemačkim naučnikom, "ocem" ATP ciklusa. Nagradu su dobili za proučavanja intermedijarnog metabolizma. Ove su studije dovele do otkrivanja ciklusa hemijskih reakcije za koje je dokazano da predstavljaju glavni izvor energije, živih organizma. Taj ciklus je nazvan Krebsov ciklus ili ciklus limunske kiseline .
Dr. Krebs je umro 22. novembra 1981 godine.

Krebsov ciklus - ciklus limunkse (citrične kiseline), ciklus trikarboksilnih kiselina.

Sir Hans Adolf Krebs
( 25.08.1900 -
22.11.1981 )

 


Reklamne poruke

Krebsov ciklus,
ciklus limunske kiseline, citratni ciklus, ciklus trikarboksilnih kiselina

Ciklus, cyclas, adis, f (lat.), cycle (eng.), kružno dešavanje primjetljivih fenomena koji nestaju u određenim pravilnim razmacima u istome slijedu.

Rječnik medicinskih naziva u bosanskome jeziku
Faruk Konjhodžić
– Sarajevo 1999: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine


Oksidacija piruvata i Acetil-CoA

Krebsov ciklus, ciklus limunkse kiseline

PRETRAŽIVANJE

 


HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2005, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.