| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

JUNE 1991

 

VOL 2

 

No 1

 

 

SADRŽAJ

strana

EDITORIAL

DR KARLO BAJER - STO GODINA OD PRVE NEUROHIRURŠKE OPERACIJE U BOSNI

3


ISTORIJSKI ČLANCI

VAKUFSKA BOLNICA I PRVE OPERACUE NA MOZGU U BOSNI I HERCEGOVINI
Faruk Konjhodžić4

LABORATORIJSKA ISTRAŽIVANJA

PRELIMINARNA EVALUACIJA MOGUĆNOSTI PRIMJENE NOVIH INFRACRVENIH SREDNJOTALASNIH LASERA U NEUROHIRURGIJI
Erich Waidhauser, Susanne Enders, Stephan Hessel, Ernst Keiditsch

7


ISPITIVANJE ASIMETRIJE CEREBRALNIH HEMISFERA ČOVJEKA METODOM KOMPJUTERIZIRANE TOMOGRAFUE
Ivanka Hizar - Špirić

15


KLINIČKE STUDIJE

KRANIJALNA ULTRASONOGRAFIJA I NEINVAZIVNO MJERENJE INTRAKRANIJSKOG TLAKA U DIFERENCIJALNOJ DIJAGNOZI VENTRIKULOMEGALIJE
Biserka Valjak, Neven Miculinić

21

KOMBINACIJA BENZODIAZEPINA I OPIOIDA KAO ANALGOSEDACIJA U JEDINICI INTENZIVNE NJEGE
Rustempašić Sonja, Tahmiščija Aida

26

PRELIMINARNI IZVJEŠTAJI

DENATURACIJA NUCLEUS PULPOSUS-a - NEHIRURŠKI TRETMAN HERNIJACIJE LUMBALNOG DISKUSA
Peter Wolf Ascher, Bernard Sutter, Oscar Schrottner, Peter Holzer

34

NOVI MANJE INVAZIVNI HIRURŠKI TRETMAN CENTRALNIH TUMORA MOZGA.....................................................................................................................................
Peter Wolf Ascher, Erwin Justich, Oscar Schrottner

38


TEHNIČKA UNAPREĐENJA

OMČASTA TRANSPLANTACIJA NERVA U DVA AKTA - NOVA TEHNIKA ................
Đorđe Šućur, Aleksandar Nikulin, Milomir Ninković, Zoran Potparić

38


PRIKAZI SLUČAJEVA

AKUTNA KOMPRESIJA NERVUS MEDIANUSA IZAZVANA REVERZIJOM PALMARIS LONGUS MIŠIĆA...............................................................................................
Milomir Ninković, Đorđe Šućur, Boriša Starović

42


INFORMATIKA

FORMIRANJE I UPOTREBA KOMPJUTERSKE NEUROHIRURŠKE BAZE PODATAKA
Pavle Kaluđerčić, Ljubomir Kaluđerčić, Edin Hodžić

45
   
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.