| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk


BILTEN

o lijekovima i farmakoterapiji

Zavod za kliničku farmakologiju, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

Godina I, broj 1: 1-4

Novembar, 1999.

Cijenjene kolegice i kolege,

Pokretanje neovisnih informacija o lijekovima započelo je kao odgovor razvoju na polju farmaceutike nakon Drugog svjetskog rata. Agresivni marketing i promocija postali su neizbježan dio strategije preživljavanja proizvođača lijekova. U isto vrijeme postojao je strahovit nedostatak nepristranih, komparativnih informacija o lijekovima koje bi liječnicima pomogle da naprave validan terapijski izbor. Grupe liječnika i farmaceuta, koje su osjetile potrebu za mnogo kritičnijim i pouzdanijim informacijama, pokušale su popuniti ovaj jaz kroz stvaranje neovisnih biltena o lijekovima. Kako smo svjedoci slične situacije namjera nam je da pomoću ovog Biltena odgovorimo na Vaša pitanja i eventualne nedoumice u oblasti lijekova i farmakoterapije. Biće nam zadovoljstvo ukoliko uspijemo da odgovorimo na sva Vaša pitanja, prijedloge i komentare koje možete dostaviti na adresu ili putem telefona Zavoda za kliničku farmakologiju KCU Sarajevo.

Sadržaj:

Iz rada Komisije za lijekove, opijate i psihotropne supstance Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu
Zdravstveni radnici i potrošači su neadekvatno informirani

Prevencija duboke venske tromboze nogu
Farmaceuti moraju djelovati kao zdravstveni radnici
Informiranje žena o lijekovima koje uzimaju u toku trudnoče

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.