ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

Kanton Sarajevo ima površinu od 1276,9 kvadratnih kilometara, a prema podacima iz 1998. godine ima 374.300 stanovnika.
Na 1000 stanovnika prosječno ima: 3,3 doktora medicine; 0,5 doktora stomatologije;
0,4 magistra farmacije i 7,4 zdravstvenih tehničara.

Zdravstvena zaštita pruža se na sva tri nivoa:
Nivo primarne zdravstvene zaštite
Nivo sekundarne zdravstvene zaštite
Nivo tercijarne zdravstvene zaštite

   
 
 
O nama
Djelatnosti
Struktura
Ustanove
Kontakti
Linkovi