Radom Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo rukovodi ministar zdravstva, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje ga zamjenik ministra. Unutrašnja organizacija Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo utvrđena je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva. Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, za izvršenje poslova i zadataka iz svog djelokruga ima 21 zaposlenog službenika, a poslovi i zadaci se obavljaju u sljedećim organizacionim jedinicama:
Pritisni na sliku!
  • Kabinet ministra;
  • Sektor za zdravstvenu zaštitu i zdravstveno osiguranje
    • Odjeljenje zdravstvene zaštite,
    • Odjeljenje zdravstvenog osiguranja,
    • Odjeljenje sanitarne inspekcije.
  • Sektor za farmaciju.
   
 
 
O nama
Djelatnosti
Struktura
Ustanove
Kontakti
Linkovi