Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

Struktura KCUS

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu je naučno-istraživačka ustanova i nastavna baza za sve fakultete i škole zdravstvenog usmjerenja u Sarajevo, te za veći dio postdiplomske edukacije u FBiH. Obavlja sva tri nivoa zdravstvene zaštite:
Nivo primarne zdravstvene zaštite obavlja se preko Centra urgentne medicine
Specijalističko konsultativna zdravstvena zaštita obavlja se preko kabineta i savjetovališta. Trideset i jedna specijalistička djelatnost pruža ambulantne usluge i preglede većinom u ambulantama u zgradi DIP-a.
Bolnička zdravstvena zaštita obavlja se na nivou sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite.
U Kliničkom centru ima 1867 bolesničkih postelja.
Tercijarni nivo zdravstvene zaštite podrazumijeva najsloženija dijagnostička ispitivanja i liječenje pacijenata. Obavlja se putem kabineta subspecijalističkog nivoa, te hospitalnog dijela. Pripada mu hospitalni dio visokodiferencirane zdravstvene zaštite sa 508 bolesničkih postelja, što čini 27% postelja Kliničkog centra. Na dvije trećine pomenutih postelja, pružaju se zdravstvene uluge tercijarnog nivoa pacijentima iz drugih kantona Federacije BiH.

Adresa: Bolnička bb
71000 Sarajevo,
Bosnia and Herzegovina
E-mail: info@kcus.net
URL: http://www.kcus.net
Telefon: (++ 387 71) 444 800 i 666 620

Državna bolnica Sarajevo

Bolnica ima 300 postelja. Posjeduje odjeljenja sljedećih disciplina:

  • interna
  • hirurgija
  • neuropsihijatrija
  • oftalmologija
  • otorinolaringologija
  • ginekologija sa akušerstvom
    sa laboratorijskom i radiološkom dijagnostikom i bolničkom apotekom.

Adresa: Kranjcevica 12,
71000 Sarajevo,
Bosnia and Herzegovina
E-mail: info@dbs-bh.org
URL: http://www.dbs-bh.org
Telefon: ++ 387 71 66 47 24
Phone/Fax: ++ 387 71 47 24 98

Psihijatrijska bolnica "Jagomir" Sarajevo
Bolnica je počela sa radom 1998.godine. Kapacitet bolnice je 70 postelja i azilantskog je tipa. U njoj se smiještaju hronični psihijatrijski bolesnici

Adresa:
71000 Sarajevo,
Bosnia and Herzegovina
E-mail:
URL:
Telefon: (++ 387 71)

 

 

 

 

 

   
 
 
O nama
Djelatnosti
Struktura
Ustanove
Kontakti
Linkovi