Javna ustanova Dom zdravlja Sarajevo

U okviru primarne zdravstvene zaštite sadrži sljedeće službe:

 • Opšta zdravstvena zaštita i obiteljska medicina pruža se na 45 lokaliteta.
 • Kućno liječenje i medicinska njega na 8 lokaliteta
 • Zdravstvena zaštita predškolske djece na 14 lokaliteta
 • Zdravstvena zaštita školske djece na 11 lokaliteta
 • Dispanzer za plućne bolesti i TBC na 6 lokaliteta
 • Opšta stomatologija na 27 lokaliteta
 • Laboratorijska dijagnostika na 11 lokaliteta

U sastav doma zdravlja uvodi se služba za rehabilitaciju u zajednici (CBR). Kao posljedica rata došlo je do pojave velikog broja fizički i mentalno oštećenih osoba tako da se ukazala potreba za osnivanjem Centara za rehabilitaciju pri zajednici na nivou primarne zdravstvene zaštite, da bi se što više približili korisnicima. Ovi centri trebaju pomoći reintegraciji žrtava rata i ostalih oštećenih lica u zajednici. U njihov sastav ulazi psihosocijalna i fizikalna rehabilitacija. Na području Kantona osnovano je 6 CBR centara sa 7 timova za fizikalnu i 7 timova za mentalnu rehabilitaciju. Osnovani su u opštinama: Stari Grad, Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo, Ilidža, Hadžići i Vogošća.

U okviru sekundarne zdravstvene zaštite sadrži sljedeće specijalističke ambulante, kabinete ili savjetovališta:

 • internistička
 • neuropsihijatrijska
 • otorinolaringološka
 • oftalmološka
 • za fizkalnu rehabilitaciju i
 • za radiološku dijagnostiku

Adresa:
71000 Sarajevo,
Bosnia and Herzegovina
E-mail:
URL:
Telefon: (++ 387 71)
   
 
 
O nama
Djelatnosti
Struktura
Ustanove
Kontakti
Linkovi