DJELATNOSTI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA, VLADE KANTONA SARAJEVO
I SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO U PERIODU OD 1998. DO 2000. GODINE
Od svoga osnivanja Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo ima usku saradnju sa Ministarstvom zdravstva FBiH, ministarstvima zdravstva drugih kantona na području Federacije, te Međunarodnim zdravstvenim organizacijama koje djeluju na ovom području, kao što su: WHO, MSF, PSF, Crveni polumjesec, Međunarodni crveni krst/križ, HOPE 87, IGASSA i mnoge druge. Također, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo ima izuzetno dobru saradnju sa oba entiteta Federacije.

Za ostvarivanje primarne zdravstvene zaštite Skupština Kantona Sarajevo je, na prijedlog Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, osnovala sljedeće javne zdravstvene ustanove, nad čijim radom Ministarstvo redovno vrši nadzor:

  • Dom zdravlja Sarajevo;
  • Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo;
  • Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo;
  • Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo;
  • Apoteke Sarajevo;
  • Psihijatrijsku bolnicu Jagomir;
  • Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo;

a također je i suosnivač Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, zajedno sa Federacijom BiH i drugim kantonima Federacije.

Za poslove zdravstvenog osiguranja Skupština Kantona Sarajevo je, na prijedlog Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, osnovala Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

   
 
 
O nama
Djelatnosti
Struktura
Ustanove
Kontakti
Linkovi