| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Linkovi |


Prijatelj projekta
PARACETAMOL sastav
mehanizam djelovanja
farmakokinetika
indikacije
doziranje
kontraindikacije
neželjena dejstva
interakcije se drugim lijecima
uticaj na laboratorijske teste
savjeti pacijentu

Fabrički zaštičeni nazivi: Paracetamol, Paracet. Panadon,. Calpol, Lekadol

SASTAV:
Paracetamol je analgetik i antipiretik, lijek izbora kod alergičnih na acetilsalicilnu kiselinu. Paracetamol, metabolit fenacetina, podjednako je aktivan ali manje toksičan od fenacetina.
Paracetamol je naročito pogodan za terapiju kada je acetilsalicilna kiselina kontraindikovana, kao i u slučajima kada se acetilsalicilna kiselina ne preporućuje (kod bolesnika na terapiji antikoagulansima, urikozuricima, sa hemofilijom ill drugim bolestima, kod kojih postoji krvarenje ili mogućnost krvarenja, bolesnika sa gastrointestinalnim poremećajima, alergijom na aspirin i djece do 12 godina sa virusnim bolestima).


MEHANIZAM DEJSTVA
Mehanizam analgetičkog dejstva paracetamola nije u potpunosti dokazan. Smatra se da deluje preko inhibicije sinteze prostaglandina i drugih supstancija koje senzibilišu receptore za bol u centralnom ner- vnom sistemu i na periferiji. Takođe, u manjem stepenu, blokira stvaranje impulsa bola na periferiji.

Antipiretički efekat paracetamol ostvaruje dejstvom na centar za termoregulaciju u hipotalamusu, što dovodi do periferne vazodilatacije, povećanja prooka krvi kroz kožu, znojenja i sniženja telesne tem- perature.


FARMAKOKINETIKA
Paracetamol se resorbuje brzo i skoro kompletno poslije oralne primjene. Prisustvo hrane usporava resorpciju, all ne umanjuje efikasnost lijeka.
Resorpcija poslije rektalne primjene varira u zavisnosti od sastava podloge.
Maksimalna koncentracija u plazmi postižze se za l do 2 sahata. Dejstvo traje 3 - 4 sahata. Metaboliše se u jetri oko 90 - 95%, a izlučuje putem urina, uglavnom u obliku neaktivnih metabolita.

INDIKACIJE:

  • Boli različitog porijekla (glavobolja, zubobolja, neuralgija, mialgija, neuritis, išijalgija, posttrauma- tska bol, dismenoreja - bolne menstruacije)
  • Febrilna stanja

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE.
Odrasli:
500 mg - 1 g na 4 - 6 sahata, maksimalno 4g dnevno

Djeca:
od 3 mjeseca do 1 godine: 1 - 4 x 60 -120 mg
1 do 5 godina: 1 -4 x 120- 250 mg
6 do 12 godina: 1 - 4 x 250 - 500 mg
Djeca dobijaju maksimalno 4 doze u 24 sahata. Razmak između pojedinačnih doza treba da bude 4 - 6 sahata.

KONTRAINDIKACIJE:
Teška oštećenja bubrega ili jetre, fenilketonurija, preosjetljivost na paracetamol.

NEŽELJENA DEJSTVA:
Neželjena dejstva su izuzetno rijetka, a mogu se javiti poslije dugotrajne upotrebe, u vidu osipa po koži, hematoloških poremećaja. U slučaju predoziranja moguća su oštećenja jetre i bubrega.

INTERAKCIJA SA DRUGIM LIJECIMA:

Zidovudin............ potenciranje dejstva oba lijeka
NAS ................ povećanje rizika od nefrotoksičnosti
Oralni antikoagulansi ....... povećano antikoagulantnog dejstva


UTICAJ NA LABORATORIJSKE TESTOVE

Paracetamol može dati lažne vrednosti pri određianju glukoze i mokraćne kiseline u krvi.

SAVJETI BOLESNIKU
Ne prekoračivati propisane doze. Sirup se ne smije smrzavati.

Upozorenje: sadržaji su isključivo informativnog karaktera i ne mogu zamijeniti ljekarske savjete i upute ! HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com © 1999-2008, by HealthBosnia.com ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt