| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Linkovi |


Prijatelj projekta
Izosept P sastav
mehanizam djelovanja
farmakokinetika
indikacije
doziranje
kontraindikacije
neželjena dejstva
interakcije se drugim lijecima
uticaj na laboratorijske teste
savjeti pacijentu
Fabrički naziv: Izosept P.

SASTAV:
100 mL otopine sadrži: 7,50 g povidon joda što odgovara 0,75 g aktivnog joda

MEHANIZAM DEJSTVA
Izosept P otopina je namijenjena za čišćenje i antisepsu kože, a kao aktivnu komponentu sadrži povidon jod, labilan kompleks joda sa sintetskim polimerom povidonom (polivinilpirolidonom). Povidon jod je mikrobicid s iskazanim djelovanjem na širok spektar bakterija, uključujući anaerobne i sporulentne mikroorganizme, gljivice, protozoe i viruse. Povidon je hidrofilni sintetski polimer koji djeluje kao nosač i prenosilac joda. Ne posjeduje antibakterijsko djelovanje, ali posjeduje visok afinitet za ćelijske membrane gdje, kada je u kompleksu s jodom, oslobađa slobodni diatomizirani jod direktno na površini bakterijske ćelije, što je dokazano u studijama u kojima je korišten radiomarkirani povidon jod. Oslobađanje joda iz kompleksa povidon joda na bakterijskoj ćelijskoj membrani je od presudnog značaja za djelovanje joda. Jodne "mete" su locirane u bakterijskoj citoplazmi i citoplazmatskoj membrani, i njegovo baktericidno djelovanje nastaje u sekundama. U kontaktu s povidon jodom, sulfhidrilne komponente, peptidi, proteini, enzimi, lipidi i citozin bivaju jodizirani (halogenizirani) i oksidirani oslobođenim slobodnim jodom što dovodi do inaktivacije molekula neophodnih za preživljavanje mikroorgani
zama. Izosept P otopina 7,5% pored aktivne supstancije povidon joda, koji iskazuje snažno neselektivno djelovanjena sve patogene mikroorganizme, sadrži kao pomoćnu supstanciju anjonski i nejonski deterdžent koji je dodat preparatu u svrhu stvaranja pjene i čišćenja. Pri nanošenju preparata na kožu i trljanju nastaje bogata pjena koja se lako može sprati s kože. Antimikrobno djelovanje povidon joda koji je sadržan u preparatu, ne slabi u vodenoj otopini koja kao pomoćne komponente sadrži anjonski i katjonski deterdžent. Preparat zadržava neselektivno antimikrobno djelovanje i u prisustvu organskih materija, krvi, gnoja, seruma i masnoća, ali ono može biti umanjeno.

FARMAKOKINETIKA
Nakon lokalne aplikacije Izosept P otopine na intaktnu kožu, iz kompleksa povidon joda se oslobađa elementarni jod koji se u malim količinama može apsorbovati u sistemsku cirkulaciju. Apsorpcija oslobođenog joda kroz oštećenu kožu i mukozne membrane može biti znatna i može dovesti do povećanja koncentracija joda u serumu. Sintetski hidrofilni polimer povidon se ne apsorbira. Apsorbovani jod koji dospijeva u sistemsku cirkulaciju veže se za serumske albumine. Nakon apsorpcije jod se može distribuirati u tireoidnu žlijezdu, zatim u pljuvačku, majčino mlijeko i znoj. Apsorbovani jod podliježe minimalnom metabolizmu u jetri i u vrlo malim količinama biva pretvoren do jodida. Jod se izlučuje iz organizma vrlo brzo urinom, u nepromijenjenom obliku. Male količine apsorbovanog joda obično ne dovode do signifikantnih fizioloških poremećaja, zbog brzog izlučivanja suvišnog joda.

Indikacije:
-preoperativno i postoperativno pranje ruku hirurga
- preoperativna priprema kože i sluzokože bolesnika
-u ambulanti kada se zahtijeva primjena mikrobicidnog pjenušavog sredstva za pranje ruku ljekara i čišćenje kože bolesnika

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE.
Preoperativno pranje ruku hirurške ekipe Navlažiti šake i podlaktice vodom. Sipati oko 5 mL otopine (1 mala kašika) Izosept P na dlan i nanijeti je na obje šake i podlaktice. Bez dodavanja vode trljati ruke i podlaktice u trajanju oko 5 minuta, a po potrebi se može koristiti četkica za čišćenje područja ispod nokata. Nakon toga dodati malo vode tako da se trljanjem formira obilna pjena. Ruke dobro isprati pod mlazom tekuće vode. Dodati ponovno 5 mL Izosept P otopine i ponoviti postupak na isti način.
Preoperativna priprema kože bolesnika
Pošto se određeno područje kože obrije (ukoliko je potrebno), treba ga navlažiti vodom, sterilnom gazom, a zatim nanijeti Izosept P otopinu i trljati u trajanju 5 minuta, da se razvije obilna pjena. Oko 1 mL otopine je dovoljno za otprilike 50 cm2 površine kože. Zatim otopinu ukloniti sterilnom gazom natopljenom vodom. Nakon toga, ovako pripremljena površina kože može biti premazana Izosept D 10%-tnom otopinom i ostavljena da se osuši. Otopina povidon joda stvara obojeni film na koži koji se zadržava sve dok se ne oslobodi ukupna količina

PRIMJENA U OSTALIM USTANOVAMA

elementarnog joda i ujedno je indikator vremena djelovanja preparata.
Izosept P otopina povidon joda je pogodna za korištenje u svim zdravstvenim ustanovama kada je potrebna primjena mikrobicidnog pjenušavog sredstva. Za maksimalno baktericidno djelovanje, postupak je isti kao kada se primjenjuje za hirurško pranje ruku.

Predoziranje
Višak joda može dovesti do hipertireoze. Predoziranje može nastupiti u slučajevima nepridržavanja uputstva o primjeni preparata. Simptomi predoziranja su: metalni okus u ustima, pojačana salivacija, abdominalni bol, anurija, dijareja, povišena tjelesna temperatura, mučnina, povraćanje, pojačan osjećaj žeđi, metabolička acidoza.

Kontraindikacije
-od ranije poznata alergija na jod
-bolesti štitne žlijezde

NEŽELJENA DEJSTVA;
Povidon jod može uzrokovati hipersenzitivne reakcije, koje se manifestiraju iriatacijom kože i mukoznih membrana, zatim crvenilom, peckanjem i svrbežom na mjestu primjene. Aplikacija povidon joda na velike površine ogoljene kože može producirati sistemske neželjene efekte kao što su metabolička acidoza, hipernatrijemija i smanjene renalne funkcije, konvulzije i neutropenija. Redovna ili prolongirana upotreba se treba izbjeći u pacijenata s tireoidnim oboljenjima ili u pacijenata koji su pod terapijom litijem. Aplikacija Izosept D otopine na velike rane i opekotine može dovesti do sistemskih neželjenih efekata kao što su metabolička acidoza, hipernatrijemija. Ovakvi neželjeni efekti se mogu pojaviti u pacijenata nakon medijastinalne irigacije povidon jodom. Također, zabilježeni su slučajevi anafilaktičkih reakcija nakon vaginalne primjene otopine povidon joda. Povidon, ukoliko dospije u sistemsku cirkualciju, može uzrokovati lokalne lezije i bol. Povidon jod vrlo rijetko na mjestu lokalne primjene može uzrokovati kontaktni alergijski dermatitis.

INTERAKCIJA SA DRUGIM LIJECIMA:
Konkomitantna aplikacija sulfadiazin-srebra ili hlorheksidina može dovesti do djelimične inaktivacije. Dezinficirajuću sposobnost povidon joda mogu smanjiti alkalije i proteini. Apsorbovani jod kroz intaktnu ili oštećenu kožu može interferirati s funkcionalnim testovima za tireoidnu žlijezdu. Ne preporučuje se istovremena primjena joda sa sapunima koji sadrže živine soli.

Posebna upozorenja
Izosept P otopina je namijenjena samo za vanjsku primjenu. Prolongirana primjena, kao i primjena na velikim područjima s oštećenom kožom može prouzrokovati iritaciju ili rjeđe bolne kožne reakcije. Diskontinuiranom primjenom može se izbjeći iritacija. Apsorpcija povidon joda može poremetiti funkcionalne testove za tireoidnu žlijezdu. Dugotrajna i česta primjena otopine povidon joda može dovesti do obimne apsorpcije joda, tako da se u serumu može naći signifikantan porast ukupnog joda, joda vezanog za proteine plazme, te indeks ukupnog i slobodnog tiroksina. Ne preporučuje se duža primjena Izosept P otopine u osoba sa smanjenom bubrežnom funkcijom, jer povećana apsorpcija joda kroz kožu može interferirati s funkcijom štitne žlijezde i dovesti do hipersekrecije i povećanja sadržaja tijodotiroksina i tiroksina. Lijek čuvati van dohvata djece!

Primjena u pedijatriji
Ne preporučuje se primjena Izosept P otopine u djece mlađe od 6 mjeseci. Primjena otopine u ovoj populaciji može dovesti do hipersenzitivnosti, zatim do predoziranja uslijed povećane apsorpcije, kao i do prolazne hipotireoze.

Trudnoća

Izosept P otopina prolazi placentarnu barijeru i može se naći u majčinom mlijeku. Ne preporučuje se primjena za vrijeme trud-noće zbog mogućnosti apsorpcije i neželjenih efekata na fetus, kao i nastanka hipotireoidizma. Također, lokalna vaginalna prim-jena Izosept P otopine prije porođaja može dovesti do signifikantne apsorpcije joda od strane majke i fetusa, što može dovesti do kratkotrajne hipotireoze.

Uticaj na psihofizičke sposobnosti pacijenta
Lijek ne utiče na psihofizičke sposobnosti pacijenta.

Čuvanje
Čuvati u dobro zatvorenim bočicama/bocama, pri sobnoj temperaturi 150C-25 0C, zaštićeno od svjetlosti.

Način izdavanja lijeka
Izosept P otopina od 100 mL se može izdavati i bez ljekarskog recepta. Izosept P otopina od 500 mL i 1000 mL se može primjenjivati samo u zdravstvenim ustanovama.

Pakovanje
Bočica sa 100 mL otopine Boca s 500 mL otopine Boca s 1000 mL otopine

Upozorenje: sadržaji su isključivo informativnog karaktera i ne mogu zamijeniti ljekarske savjete i upute ! HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com © 1999-2008, by HealthBosnia.com ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt