| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

6th International Congress of the WIAMH
Tuzla, Bosnia and Herzegovina, August 13 - 15, 1999.


UTICAJ NESTANKA OCA, KAO POSLJEDICE RATA, NA DRUŠTVENU PODRŠKU I SIMPTOME DEPRESIJE

Sibela ZVIZDIĆ, Willy BUTOLLO

Odjel psihologije, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu,
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina,
Psihološki zavod Univerziteta u Minhenu, Njemačka

Ratni događaji imaju uticaj na dječiji psihološki i društveni razvoj. U stvari, mnogi protjerani adolescenti jos uvijek ne znaju ništa o svojim nestalim ocima, koji su brutalno odvedeni u nepoznatom pravcu. Život u porodici u kojoj nedostaje otac, znači odrastanje sa brojnim negativnim uvjerima. Jedan od njih je nedostatak društvene podrške. U priloženoj studiji, najprije smo istražili količnu primljene dostupnosti društvene podrške adolescentima čiji otac se vodi kao nestala osoba, te smo onda napravili uporedbu sa kontrolnom grupom. Dalje, proučili smo uticaj primljene dostupnosti društvene podrške na nivo depresije kod adolescenata čiji se otac vodi kao nestala osoba, i kontrolne grupe. Primjer se sastojao od 404 brižnih adolescenata, u starosti od 11 do 15 godina, iz 14 osnovnih škola u Sarajevskom Kantonu. 201 adolescent je bio bez oca (106 dječaka i 95 djevojčica), a 203 iz kontrolne grupe (106 dječak i 95 djevojčica) su imali oca u kući. Koristili smo instrumente samo-izvještavanja kako bi smo pregledali simptome depresije i primljene dostupnosti društvene pomoci (od strane školskih prijatelja, nastavnika i porodice). Istraživanje je provedeno tokom proljeća 1998. god., uz pomoć VW-Stiftung traumatskog programa. Rezultati su pokazali da nema značajne razlike između dvije grupe na nivou primitka dostupnosti društvene pomoći. Isto tako, pokazalo se da adolescenti sa boljom društvenom podrškom imaju niži nivo depresivnih reakcija.

Ključne riječi: Nestali očevi – Društvena podrška

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.