| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

6th International Congress of the WIAMH

Tuzla, Bosnia and Herzegovina, August 13 – 15, 1999.

 

DEBRIFING U STRESU NAKON KRITIČNOG INCIDENTA

Wayne ANDERSON

Odjel psihologije Univerziteta University of Missouri-Columbia,
Columbia, MO, SAD

Debrifing u stresu nakon kritičnog incidena (CISD) je forma psihološke intervencje koja se obavlja nakon kritičnog incidenta u kome su ljudi ubijeni ili teško povrijeđeni. Prvobitno je razvijen kako bi spriječio traumatski stres kod osoblja za pružanje usluga u kriznim situacijama, koji su se suočavali sa katastrofama koje prelaze granice onoga za što su se spremali. Vatrogasni odredi, agencije za sprovedbu zakona, bolnice i osoblje drugih javnih uslužnih djelatnosti za pružanje usluga u kriznim situacijama, su ovo radile kao dio standardne procedure. Otkrolo se da daje rezultate u primjeni na bilo koju populacionu grupu, pa čak i djecu. Prezentacija diskutira teoriju i obuku. Također ćemo prećći neke teme koje su uvrštene u sam debrifing.

Ključne riječi: Kritični incident – Stres - Debrifing

Literatura:

  1. Anderson W, Swenson D, Clay D (1995) Upravljanje stresom kod snaga za provedbu zakona. Englewood Cliffs: Prentice Hall
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.