| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

6t International Congress of the WIAMH
Tuzla, Bosnia and Herzegovina, August 13 – 15, 1999.


DIARIUM PATHOLOGICUM IN MEMORIA ANNO MCMXLVIII

Vladimir PREMEC

Filozofski fakultet, Uniuverzitet u Sarajevu, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

1945. g. došlo je do smjene sistema vlasti na ex jugoslavenskom prostoru. Upamtio sam traumatične sadržaje koji su obilježili moje djetinjstvo. Naročitost pripada auri SVETOG. Režimsko nipodaštavanje vjere, rušenje vjerskih simbola, križeva i kapelica podignutih kraj puteva u mom kraju, poniženja koja doživljavaju svećenici i FENOMEN zabrane na pravo vjerovanja u različitim formama represije, djelovali su pogubno na svijest i savjest stanovnikas sela u kojem sam rođen. Mentalno zdravlje ljudi koji neposredno izabrani od vlasti učestvuju u ateističkoj stigmatizaciji toga vremena, meni poznato iz propovijedanja i osobnog iskustva, imam namjeru kao svjedok vremena OPISATI i problematizirati.

Ključne riječi: Sveto – Fenomen zabrane – Pravo vjerovanja.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.