| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

6th International Congress of WIAMH

Tuzla, Bosnia and Herzegovina, August 13 - 15, 1999.

POSTTRAUMATSKI STRESNI POREMEĆAJ – EFEKTI PSIHOSOCIJALNOG TRETMANA

Zihnet SELIMBAŠIĆ1, Slobodan PAVLOVIĆ1, Marina PETROVIĆ4, Šaćir VESNIĆ4, Vesna FERKOVIĆ3, Aida CIPURKOVIĆ – MUSTAČEVIĆĆ2

1Psihijatrijska klinika, Univerzietski klinički centaru Tuzli,
2
Centar za psihosocijalnu dokumentaciju i evaluaciju,
3
Kantonalni zavod za javno zdravstvot – Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli 4Psihološki centar, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

U ovom radu autori iznose rezultate istraživanjai izraženosti simptoma posttraumatskog stresnog poremaćaja i efekte psihosocijalne pomoći kod djece. Utvrđeno je postojanje, vrijeme nastanka, način doživljavanja traumatskog iskustva i izraženost simptoma PTSP–a. Metodološki je korišten struktuirani intervju, PTSP upitnik za djecu i Skala procjene angažovanja djece u grupnom radu. Programom psihosocijalne zaštite obuhvaćena su prognanička i domicilna djeca starosne dobi od 7 do 11 godina i 12 do 16 godina. Djevojčice su značajnije zastupljene u ovom istraživanju (p<0,005) od dječaka. Primijenjene terapijske metode dale su značajan učinak na povećanju spremnosti za razgovor (p<0,005), povećanju interesa za rad u grupi (p<0,005) i većem doprinosu svakog pojedinca unutar grupe (p<0,005). Time se potvrđuje da je efekat metodoloških postupaka i terapijskog tretmana, kod djece, uspješan i upotrebljiv u budućim aktivnostima.

Ključne riječi: Rat – Posttraumatski stresni poremećaj – Djeca – Tretman

Literatura:

  1. Sinanović O (1995) Posttraumatski stresni poremećaj. WHO, Regional Office for Europe, Tuzla Field Office, Mental Health Unit.
  2. Husain SA, Holcomb WR (1994) Posttraumatski stresni poremećaj. U: Priručnik za savjetovališne centre. Univerzitet u Misuriju, SAD, uz odobrenje Ministarstva zdravlja Republike Bosne i Hercegovine, Ratno izdanje.
  3. Foy DW (1994) Liječenje posttraumatskog stresnog poremećaja, Kognitivno bihejvioralni postupci. Jastrebarsko: Naklada Slap
  4. Ajduković M (1995) Planiranje i oblici grupnog rada u uvjetima kolektivnog izbjegličkog smještaja. U: Ajduković D (ur). Program psihosocijalne pomoći prognanoj i izbjegloj djeci. Zagreb: Društvo za psihološku pomoćć, 83 – 98.
  5. Herbert M (1996) Post – Traumatic Stress disorder in children. Lecester: BPS Books
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.