| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

6th International Congress of the WIAMH

Tuzla, Bosnia and Herzegovina, August 13 – 15, 1999.

POSTTRAUMATSKA STRESNA REAKCIJA KOD DJECE I ADOLESCENATA U SARAJEVU

Syed Arshad HUSAIN

Odjel psihijatrije i neurologije, Odjel dječije i adolescentske psihijatrije, Medicinski fakultet Univerziteta u Missouri-Columbia, Columbia, Missouri 65212, USA

Da bi proučio pojavu posttraumatskog stresnog poremećaja i simptoma depresije kod djece i adolescenata koji su izloženi uvjetima opsade u Sarajevu, a u vezi sa njihovim spolom, godinama, gubitkom članova porodice, primjećene potrebe za osnovama dnevnog življenja, kao što su hrana, smještaj, voda i odjeća, te izloženost granatiranju, autor je aprila 1994. god. otišao u Sarajevo, u Bosnu i Hercegovinu, te prikupio podatke o 791 djete, starosti od 6 do 15 godina, iz jedne mjesne škole. Skale su obuhvatile Skalu posttraumatske stresne reakcije kod djece, Uticaj slijeda događaja, te opći informativni upitnik. Sve skale je nepristrasan prevoditelj prevedene na bosanski jezik, a zatim prijevodom vraćene na engleski, a zbog tačnosti. Dvije skale su kombinirane radi analize, a kako bi se ispunio DSM IV kriterij. X-kvadrat analiza i Wilcoxin skalni test su korišteni u svrhu analize. Kod djevojčica je primjećeno znatno više simptoma nego kod dječaka, i kada se govori o ponovnom doživljavanju i o izbjegavanju. Nije postojala razlika u starijim i mlađim grupama kada se govori o procentu osoba koje pate od simptoma posttraumatskog stresa. Gubitak članova porodice je bio povezan sa primjetno većim ponovnim doživljavanjem, izbjegavanjem, simptomima depresije i posttraumatskim stresnim poremećajem. Potreba za hranom, vodom, odjeććom i smještajem je povezana sa više simptoma. Suprotno očekivanjima, iskustvo snajperske paljbe se nije odrazilo na više simptoma posttraumatskog stresnog poremećaja. Po osnovu rezultata, zaključeno je da mladi koji su izgubili članove porodice ili su preživjeli primarnu deprivaciju, su imali viši stupanj PTSP-a nego oni koji nisu. Uvjeti jedinstveni za Sarajevo mogu biti razlog rezultata izloženosti od snajperske paljbe i što pucanje nije bilo povezano sa više simptoma posttraumatskog stresnog poremećaja.

Ključne riječi: Uvjeti opsade – Djeca – Sarajevo – PTSP – Simptomi depresije

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.