| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

6th International Congress of WIAMH

Tuzla, Bosnia and Herzegovina, August 13 - 15, 1999.

ULOGA DŽAMIJE U MENTALNOM ZDRAVLJU

Osama Mohammad Al-RADI

Bivši Predsjednik Svjetske islamske asocijacije za mentalno zdravlje,
Saudijska Arabija

Centralna u islamskom pristupu terapiji je uloga džamije. Musliman odlazi u džamiju radi namaza pet puta dnevno, i tamo klanja namaz zajedno s grupom. Prije klanjanja namaza, Musliman treba uzeti abdest pranjem lica, podpazuhlja, ruku i stopala čistom vodom, dajući si osjećaj moralne čistote, kao i fizičke čistoće, jer osjeća da Bog oprašta njegove grijehe nakon uzimanja abdesta. Zbog klanjanja namaza pet puta dnevno u džamiji, Musliman osjeća bliski, intimni kontakt sa Bogom, koga može moliti za pročišćenje i oprost za bilo koje grijehove, koje je ranije počinio. Musliman se nakon toga osjeća oslobođenim Milošću Božijom od tegobe svojih grijehova. U Islamu, veza između Boga i svakog Muslimana je direktna i lična. Nikakav posrednik ne postoji među njima. Osjećaji krivnje i samopristupa mogu biti uvelike smanjeni u ovoj direktnoj vezi sa Bogom. Kao dodatak tome, odlazak u džamiju pet puta dnevno ojačava društvene veze među Muslimanima, jer pet puta dnevno sreću jedni druge i znaju stanje svakoga ponaosob, te su u mogućnosti pomoći jedni drugima. Ovo pruža veliku društvenu podršku u slučajevima ličnih problema. Islamska grupna teorija, koja je kombinacija islamskih vjerskih principa i kompatibilnih zapadnih grupnih terapeutskih tehnika, se razvijala i provodila sa uspjehom u džamijama. Ciljevi Islamske grupne terapije su:

  1. Liječenje simptoma
  2. Pobjeda nad osjećajem samoće
  3. Promjena ponašanja kroz svjesnu kontrolu pacijenta i pomoć grupe
  4. Ispravno prilagođavanje
  5. Lični rast i promoviranje unutarnje svijesnosti i oslobadjanje ličnih darova i mogućnosti
  6. Vrhunski cilj je oformiti centralnu ideju zasnovanu na islamskim principima i vrijednostima za svakog člana grupe, te za grupu u cjelini, na način koji ovoj centralnoj ideji daje jaku privlačnost, koja druge aktivnosti osoba pomjera oko sebe.

Ključne riječi: Džamija – Mentalno zdravlje – Grupna terapija

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.