| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

6th International Congress of WIAMH

Tuzla, Bosnia and Herzegovina, August 13 - 15, 1999.

TRAUMATSKO NASILJE I OKOLINA U KOJOJ DJECA UČE

Michael PULLIS

Odjel defektologije, Univerziteta u Missouri – Columbia,
Columbia, Missouri, SAD

Ova sesija proučava dvo-usmjereni ili više-čimbenički model izloženosti traumatskom nasilju. Reakcije na nasilje, kao što je PTSP, mogu biti sagledane kao mješajući uticaji na akademsko učenje i društvenu interakciju u školskom okruženju. Škole mogu također imati uticaj na razvoj nasilnog ponašanja kao rezultata frustracije, agresivnosti ili otuđenosti od školskih drugova ili nastavnika. Sveobuhvatna nastojanja na polju škole i zajednice su potrebni i radi preventive, i radi modela intervencije.

Ključne riječi : Traumatsko nasilje – Djeca – Učenje

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.