| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

6th International Congress of the WIAMH

Tuzla, Bosnia and Herzegovina, August 13 – 15, 1999.

KONTRATRANSFER I MENADŽMENT ULOGE GRANICA

Ljiljana MORO, Tanja FRANČIŠKOVIĆ, Jasna GRKOVIĆ, Ika RONČEVIĆ-GRŽETA, Mirjana PERNER

Klinika za psihijatriju, KBC Rijeka, Sveučilište u Rijeci, 51 000 Rijeka, Hrvatska

Cilj ovog saopštenja je prikazati neke specifičnosti odnosa u radu s psihotraumatizovanima vezanih za održavanje granica. Početkom rata u Hrvatskoj stvoren je Glavni stožer Republike Hrvatske u kojem je bio i Odjel za duševno zdravlje s četiri regionalna odsjeka. U okviru Regionalnog odsjeka za duševno zdravlje sakupila se grupa volontera zarličitih profesija koji su imali psihoterapijsku edukaciju. Nakon kratke edukacije iz psihotraumatologije bili su uključeni u rad s prognanicima, u izobrazbu vojnika u pripremi za odlazak na bojišnicu i rad s ranjenicima u kiruškim i rehabilitacijskim centrima. Terapeuti su se sastajali jednom tjedno i u vidu Balint grupe radili na strukturiranju svog pristpa psiotraumatizovanima. Ratne okolnosti uveliko su utjecale na rad terapeuta, na način na koji su pristupali psihotraumatiziranima i kako su modificirali svoj terapijski pristup. Grupa terapeuta, koja je od samog početka ratnih zbivanja bila uključena u rad s traumatiziranima, bilježila je poteškoće na koje su nailazili kao i načine kako su se sa tim teškoćama nosili. Kontratransferni problemi su bili prepoznati kroz redovite konzultacije i supervizije. Primijenjen je i upitnik centra za Psihologiju i socijalne promjene o utjecaju rata na pomagaće. Autorice su u članku naročito obratile pažnju na osobitosti emocionalnih problema vezanih uz menadžment granica terapijskog procesa. Problemi menadžmenta se posebice odnose na rad sa veteranima.

Ključne riječi : Veterani – Kontratransfer – Terapijski proces – PTSD

Literatura:

  1. Solomon Z (1995) Coping with war-induced stress. New York: Plenum Press
  2. Pernar M, Frančišković T, Moro Lj (1998) Disociative experiences of traumatised clinets and their therapists. Paper presented on 1st World veterans Conference, Dubrovnik
  3. Valent P (1995) Survival strategies: a framework for understanding secondary traumatic stress and coping in helpers. In: Figley (ed): Compassion fatigue. New York: mazzel, 21-50

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.