| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

6th International Congress of the WIAMH

Tuzla, Bosnia and Herzegovina, August 13-15, 1999.

RELIGIJA, DUHOVNOST I PSIHIJATRIJA

Muhammad Afzal JAVED

Savjetnik psihijatar i stariji predavač, Medicinski centar Univerziteta u Warwick-u Manor Court Avenue, Nuneaton CV11 5HX, Ujedinjeno Kraljevstvo

Novija psihijatrijska literatura sugerira na potrebu razmatranja mjesta religije i spiritualizma u psihijatriji. I pored svjetovnog uticaja modernog društva, prisustvo religioznosti ostaje stvaran, a izvješča pokazuju pozitivan udar religioznih vjerovanja i učenja na svakodnevno funkcioniranje i mentalni boljitak. Takočer je dokumentirano da se religijske dimenzije nalaze meču najznačajnijim čimbenicima, koji strukturiraju tokove ljudskih iskustava, vrijednosti, ponašanja i bolesti. Ovaj rad izlaže konceptualne stavke ove teme i adresira potrebu za reviziranjem uloge religije u mentalnom zdravlju. Dat je kratak pregled o nekim studijama, koje razmatraju različite aspekte ove teme sa smjernicama za buduča istraživanja. Argument leži u činjenici da postoji velika potreba za prihvatanjem uloge religije i spiritualizma u razumijevanju etiologije, prognoziranju i liječenju psihijatrijskih poremečaja. Religija i psihijatrija imaju dosta toga reči jedna drugoj, kao i potrebu da nastave dialog kako bi razumjele slabosti i prednosti jedne i drug, a u cilju boljitka osobe, koja pati.

Ključne riječi: Religija – Mentalno zdravlje - Liječenje

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.