| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

6th International Congress of the WIAMH

Tuzla, Bosnia and Herzegovina, August 13 - 15, 1999.

NADA KAO FAKTOR OTPORA I OPORAVKA

Milanka MIKOVIĆ

Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, Univerzitet u Sarajevu,
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

Koncentrisanost klasičnih stresora tokom opsjedanja Sarajeva (1992-1995), stvara, pouzdano, u sintezi i STRESOR x čija je složenost dovodi do tajne neodredivosti. Lepeza energija vjerovanja određivala je u različitim formama ponašanja ugroženih stanovnika Sarajeva prepoznatljive fenomene suprotstavljanja sveopštem STRAHU i BESMISLU. Racionalna strategija rušenja i ništenja sa hronološkim početkom stvarala je vanrazumski otpor obilježen NADANJEM u kraj. NEPOZNANICA o kalendarskom kraju stradanja Sarajeva i Bosne odredila je mentalni status ugroženih građana nadom u rasplet, oslobađajući probuđenu VJERU u Božju pravdu, moć potrebe PIJETETA prema žrtvama i na taj način vidno ispoljavala, do tada, nevidljive forme ZAJEDNIČKE POBOŽNOSTI. Navedene stavove potkrijepit ću DOGAĐAJIMA u opsjedanom gradu, protkanim nadom i vjerom kao obilježjem MENTALNOG statusa roditelja čija su djeca nastradala u ratu.

Ključne riječi: Nada – Vjerovanje – Opsjednuto Sarajevo

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.