| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

6th International Congress of the WIAMH

Tuzla, Bosnia and Herzegovina, August 13 - 15, 1999.

ART TERAPIJA I REHABILITACIJA U CENTRU "KORACI NADE"

Ajša MAHMUTAGIĆ, Adem MAHMUTAGIĆ, Azra DELALIĆ, Jasna SULJAGIĆ, A. RISSANEN, K. KOYKKA

Defektološki fakultet Univerziteta u Tuzli,
Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Univerzitetski klinički centar,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli,
Centar za djecu sa smetnjama u razvoju "Koraci nade", 75 000 Tuzla,
Bosna i Hercegovina,
Politehnička škola za socijalne studije, Seinajoki, Finska

Na uzorku od sedmoro djece sa motoričkim smetnjama primijenjen je rehabilitacijsko – defektološki program art terapije uz vizuelno-motorne, taktilno-manipulativne i kognitivno-perceptivne stimulacije, s ciljem oslobađanja kreativnih potencijala. U ambijentu individualno i kolektivno osmišljenje kreacije, primjenjeni su različiti sadržaji i tehnike (crtanje, slikanje, slikanje dlanom i prstima, modelovanje), različitim sredstvima (glinamol, tijesto, razne vrste papira, suho cvijeće, suho voće, žitarice, platno, vuna, metal, plastika i sl.). Opšti je dojam da je primjena rehabilitacijske metode art terapije u našem uzorku pospješila razinu vizuelno-motoričnih, taktilno-manipulativnih i perceptivno-kognitivnih aktivnosti u analitičko-sinestezijskoj stimulaciji; smanjila razinu agresije i depresije, potakla spontane mehanizme kompenzacije, pospješila prihvatanje vlastite invalidnosti, podigla razinu povjerenja u vlastite snage, pospješila maštu, pažnju i uopšte doprinijela psihosocijalnoj adaptaciji kao preduvjetu za uspješnu socijalnu integraciju. Pozitivan uticaj kreativne terapije ogleda se i u jačanju unutarnje motivacije, estetske i funkcionalne kvalitete, pokretljvosti i držanja tijela. Pokazani interes ove djece za estetsko oblikovanje prostora u kojem žive, takođe je jedan od pokazatelja uticaja art terapije.

Ključne riječi: Rehabilitacija – Kreativnost - Terapija

Literatura:

  1. Pijaže Ž (1977) Psihologija inteligencije. Beograd: Nolit
  2. Inhelder B (1988) Intelektualni razvoj djeteta: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd
  3. Kiš-Glavaš L, Teodorović B. i Levandovski D (1991) Program bazične perceptivno-motoričke stimulacije. Zagreb: Fakultet za defektologiju
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.