| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

6th International Congress of the WIAMH

Tuzla, Bosnia and Herzegovina, August 13-15, 1999.

KONCEPTI LIJEČENJA DEPRESIJE ZASNOVANI NA VJERI

M. Jaffer H. QUERESHY

Savjetnik psihijatar i počasni stariji predavač Univerziteta u Wolverhampton-u, Ujedinjeno Kraljvstvo

Poznato je da jaka vjera i religijska pripadnost umiruju mentalne bolesti. Ova prezentacija ima za cilj prezentaciju koncepta Islama i Judo-kriščanske tradicije, te pokazuje kako se ovi koncepti mogu aplicirati kao pomoć u procesu liječenja. Oni će biti korišteni za razvoj praktičnih kognitivnih terapija, koje mogu biti standardizirane i primjenjene na pacijentima, kojima je potrebno liječenje zasnovano na vjeri.

 

Ključne riječči: Vjera – Liječenje - Depresija

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.