| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

6th International Congress of the WIAMH

Tuzla, Bosnia and Herzegovina, August 13 – 15, 1999.

 

INTERVENCIJE NA TRAUMATSKOJ ŽALOSTI

Joseph LAMBERTI

Odjel neurologije i psihijatrije Univerziteta Missouri – Coulmbia,
Columbia, MO, SAD

Dvije riječi koje se sve više približavaju su savjetovanje u žalosti i savjetovanje o traumi. Ovo je djelimićno zbog pojave velikih prirodnih katastrofa i ratova koji utiču na živote mnogih, poveććanje nivoa nasilja u našim industrijaliziranim društvima, te napredak u tehnologijama za spašavanje života i medicinske podrške. Smrti su često iznenadne, nasilne i neočekivane, ili im ponekad pothode dugi i iscrpljujući periodi. Savjetnike posjećuje povećan broj osoba, koje prolaze kroz traumatsku žalost kao odgovor na prirodu smrti bliskih osoba, uz neophodan dugi repertoar efektivnih intervencija. Genogram je koristan instrument u pomoćći razumjevanja traumatske žalosti, a “snažne terapije” su efektivne tehnike u rješavanju “traumatskih aspekata”, koji se miješaju u period žalosti.

Ključčne riječi: Trauma – Žalost – Genogram

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.