| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Fontovi |
luk

6th International Congress of the WIAMH

Tuzla, Bosnia and Herzegovina, August 13 - 15, 1999.

ŽENA BOŠNJAKINJA – ŽRTVA SILOVANJA

Jasminka DIZDAREVIĆ

71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Analizirajući sve ono što se dogodilo prilikom agresije na Bosnu i Hercegovinu, nepojmljivo je a ne naglasiti ženu Bošnjakinju – žrtvu silovanja – žrtvu agresije. Ženu Bošnjakinju koja je ovaj genocidni rat – iznijela na svojim plećima, ženu Bošnjakinju koja je tokom agresije od strane četnika i ustaša doživjela sva moguća poniženja. Agresori nisu birali dob, autoritet, porijeklo, agresori su uništavali sve što im je došlo do ruke, od nevinog djeteta od sedam godina – do starice od 87 godina. Smišljeno se provodio teror nad bošnjačkom ženom, jer se znalo da ako nju ženu Bošnjakinju slomi, ako joj ubije i dušu i tijelo, onda je ubio jedan cijeli narod – a to mu je i bio jedini cilj. Žena Bošnjakinja je izdržala sve torture agresora, ponosna, uzdignute glave nastavila je da živi život koji je, ranije živjela. Jedini cilj joj je, da ponovo rađa i ponovo stvara, da svoju buduću djecu vaspitava tako da dobro zapamte što im je majka, sestra, nana preživjela – ne da bi se svetili već da se ne bi zaboravilo zlo koje im je nanio agresor sa željom da ih uništi. Žena Bošnjakinja dok bude živjela nosiće traumu silovanja kao nešto najgnusnije, što je preživjela jer su je, kao djevojčicu Bošnjakinju drukčije vaspitavali. Svoju nevinost, govorili su joj, mora sačuvati za voljenog čovjeka kome će biti odana, kome će čuvati dom i pomno ga u stopu pratiti. Međutim, sudbina se sa njom poigrala, drugačije, bilo joj je suđeno da rađa dijete koje je na najsramniji način začeto, prisililo uz batine, prijetnje. često je gledala kako je siluju u prisustvu najbližih sa kojima i sada živi. No bilo je što je bilo, ona i dalje korača ponosna jer po islamu nije kriva za ono šta joj se nasilno dogodilo. Ona je i dalje ponos, budućnost svoje zemlje, njene države, njene Bosne i Hercegovine.

Ključne riječi: Žena – Žrtva - Silovanje

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999, by HealtBosnia com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.