| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

6th International Congress of the WIAMH

Tuzla, Bosnia and Herzegovina, August 13 – 15, 1999.

UTICAJ I KOMORBIDITET PTSP-a I DEPRESIJE NA RATOM TRAUMATIZIRANU DJECI

Syed Arshad HUSAIN, M. ALWOOD, D. BELL.DOLLAN

Univerzitet u Missouri-Columbia, Columbia, Missouri 65 212, USA

 

Ovaj rad pokazuje da su djeca koja žive u ratnim zonama pod rizikom PTSP-a i depresije. Ipak, svakvi podaci su često prikupljani nekoliko godina po završetku vojnog konflikta, ili nakon što djeca napuste svoju zemlju. Ovaj rad proučava uticaj i komorbiditet PTSP-a i depresije dok su djeca pod opsadom u Sarajevu. Aprila 1994. god. otišao u Sarajevo, u Bosnu i Hercegovinu, te prikupio podatke o 791 djete, starosti od 6 do 15 godina, iz jedne mjesne škole. Skale su obuhvatile Skalu posttraumatske stresne reakcije kod djece, Uticaj slijeda događaja i Pregled ponašanja kod djece – formular za nastavnike, te Listu depresije i Opći informativni upitnik. Sve skale je nepristrasan prevoditelj prevedene na bosanski jezik, a zatim prijevodom vraćene na engleski, a zbog tačnosti. Dvije skale su kombinirane radi analize, a kako bi se ispunio DSM IV kriterij. X-kvadrat analiza i Wilcoxin skalni test su korišteni u svrhu analize. Više-varijantna analiza varijacija je otkrila značajne pokazatelje kod razlike u godinama na obje PTS reakcije (p<0,0001), te simptome depresije (py0,001), sa starijom djecom koja preživljavaju više simptoma. X-kvadrat analiza je otkrila da je klinički značajan nivo PTS-a i depresivnih reakcija prilično povezan sa (p<0,001) od 297 djece sa klinički značajnim PTS reakcijama. 18,2% su također pokazali klinički značajne simptome depresije, a od 80 djece sa klinički značajnim simptomima depresije, 67,5% su također imali klinički značajnu PTS reakciju (PTS korelacija sa Supermanom i simptomi depresije, p<0,0001). Zaključak: izloženost ratnoj traumi je značajno povezana i sa PTS-om i sa simptomatologijom depresije. Strarija djeca su češće manifestirala i PTS i depresiju.

Ključne riječi: Ratna trauma – PTSP – Depresija – Uticaj

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.