| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

6th International Congress of WIAMH

Tuzla, Bosnia and Herzegovina, August 13-15, 1999.

KAKO SE MOŽE POMOĆI TRAUMATIZIRANOJ DJECI U RATU

Besima ĆATIĆ, Irfanka PAŠAGIĆ, Osman SINANOVIĆ

Dom za djecu bez roditeljskog staranja, Italijanska humanitarna organizacija AMICA/Tuzla,
Psihijatrijska klinika, Univerzitetski klinički centar u Tuzli,
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Djeca su najugroženija i najosjetljivija populacija u svakoj agresiji. U protekloj agresiji na Bosnu i Hercegovinu uslijed dugotrajne i višestruke traumatizacije kod djece je došlo do razvoja simptomatologije sa širokim spektrom simptoma. Dominantni su bili simptomi posttraumatskog stresnog poremećaja i depresivnih reakcija. Bez obzira na okolnosti u kojima se nalaze žrtve agresije, djeca zahtijevaju pomoć i ona se ne smije odlagati do povoljnijih uslova. Postoje mnogobrojne tehnike i oblici rada da se pomogne djeci. Stičući prvi put imformacije o ratnoj traumatizaciji injenim posljedicama mnogi od nas koji su bili u kontaktu sa djecom nudili su djeci različite načine pomoći/podrške za oporavak: tehnike relaksacije, razgovor uz rekonstrukciju traumatskih iskustava, art terapiju, organizovanje razlčitih aktivnosti kao što su literarne, dramsko-recitatorske, muzičke, sportske. Iz straha i radoznalostišta se to dešava sa djecom i da bi sebe korigovali pratili smo moguće efekte naše pomoći kroz razgovor, različite upitnike: URT snimak traumatskih iskustava, Birlesenova skala za depresiju, Impact of event scale i interni upitnici za samoprocjenu učinka primijenjivanih psihosocijalnih aktivnosti. U ovom radu se iznose neka iskustva u radu sa 47-oro djece bez roditelja, u toku rata, uz analizu primijenjivanih aktivnosti i osvrt na pozitivan efekat u smislu redukcije simptoma ratne traume.


Ključne riječi: Djeca bez roditelja – Ratna trauma – Psihosocijalne aktivnosti – Mogućnost oporavka

Literatura:

  1. Ayalon O (1995) Spasimo djecu /Priručnik grupnih aktivnosti za pomoć djeci u stresu. Zagreb: Školska knjiga
  2. Herman JL (1996) Stadiji opravka. U: Zdjelar R (ur). Trauma i oporavak. Zagreb: Ženska infoteka, 159-242.
  3. Čatić B (1998) Traumatske reakcije i mogućnosti oporavka djece izložene ratnim djejstvima. Magistarski rad. Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli (Mentor: Prof. dr. sci. O.Sinanović
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.