| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

6th International Congress of the WIAMH

Tuzla, Bosnia and Herzegovina, August 13-15, 1999.

TERAPIJE ENERGIJE

Barry JAY

Svjetska federacija mentalnog zdravlja, Walled Lake, Michigan, SAD

Nova tehnika se tokom posljednje decenije proširila u kliničkoj praksi kod tretmana traumatiziranih osoba. Formalne studije istražuju efikasnost ove tehnike, no anegdotični dokazi sugeriraju da može biti izvanredno korisna u tretmanu traume. Tehnika emotivne slobode (EFT) obezbjeđuje stimulaciju funkcioniranja lijeve i desne moždane hemisfere. Uputstvo sa opisom ove tehnike će biti distribuirano i prakticirano. Različite teorije o tome zašto je ova tehnika upotrebljiva će biti ukratko izložene. Posebne prednosti ove tehnike su u tome da pacijent ne mora ponovno doživljavati traumu, te da tehnika kliniččaru nudi sredstvo koje se ne oslanja isključivo na jezik, nego koristi obje hemisfere moždane funkcije. Inkorporiranje ove tehnike sa drugim terapeutskim modalitetima će biti diskutirano. Napomene ćće biti date za korištenje.

 

Ključne riječi: Tehnika emotivne slobode – Trauma – Akupunktura

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.